Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

ฟิสิกส์

Editor's Picks
ความลับของการเผาแต่ไม่ไหม้
เมื่อนำกระดาษจุ่มลงในน้ำผสมแอลกอฮอล์แล้วนำมาจุดไฟเผา กระดาษส่วนที่แห้งถูกเผาไหม้จนหมด ขณะที่กระดาษส่วนที่จุ่มลงไปในน้ำผสมแอลกอฮอล์กลับไม่ไหม้ ความมหัศจรรย์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร อธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์
Contents of the week
79
Contents
8
Content creator
1
Thananthorn
Blogger of the week
ฟิสิกส์
ผลการค้นหา 79 บทความ Last | Most View
การตกอย่างอิสระของวัตถุ
เซอร์ไอแซก นิวตัน (Isaac Newton) ได้ค้นพบ กฎของแรงโน้มถ่วง และทำให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นในยุคต่อ ๆ มา เขานำความรู้ด้านต่าง ๆ มาพิจารณาและไขความลับการตกของวัตถุ โดยสรุปได้ว่า ในสภาพอุดมคติ คือ ไม่มีแรงต้านอากาศ มวลของวัตถุจะไม่มีผลใด ๆ ต่อความเร็วในการตก
ความดันของของไหล
ความดันของของไหล คือ แรงดันที่ของไหลกระทำตั้งฉากต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ที่รองรับ และแรงดันนี้เองที่ทำให้เราหูอื้อ เมื่อขึ้นเครื่องบิน ขึ้นลงลิฟต์ หรือดำน้ำลึก ซึ่งเป็นไปตามหลักของอุณหพลศาสตร์หรือเทอร์โมไดนามิกส์
การหักเหของแสง
แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสมบัติทั่วไป 4 อย่างคือ การเลี้ยวเบน การแทรกสอด การสะท้อน และการหักเห ซึ่งการหักเหของแสงนี้เองที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์หลาย ๆ อย่าง เช่น มิราจ (Mirage) หรือความระยิบระยับของเพชรที่เจียระไนแล้ว