Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ธรรมะ

บทความ

Editor's Picks
ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อแบน ธนากโร
ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อแบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ๏ ชาติภูมิ พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หรือ หลวงพ่อแบน ธนากโรแห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร มีนามเดิมว่า สุวรรณ กองจินดา เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ตรงกับวั
Contents of the week
บทความ
ผลการค้นหา 243 บทความ Last | Most View
ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อแบน ธนากโร
ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อแบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ๏ ชาติภูมิ พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร หรือ หลวงพ่อแบน ธนากโรแห่งวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร มีนามเดิมว่า สุวรรณ กองจินดา เกิดเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๗๑ ตรงกับวั
7 ข้อคิดเสริม"ชีวิตรุ่ง"จากเวที “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”
7 ข้อคิดเสริมชีวิตรุ่งจากเวที เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ยืนหยัดตามปณิธานองค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้จัดโครงการ เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่
ก่อนถึงปีใหม่ ให้สกัดความเลว โดย หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตตุสโก
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตตุสโก พระธรรมเทศนา ก่อนถึงปีใหม่ ให้สกัดความเลว แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ พวกเราควรจะปรับปรุง กาย วาจา ใจ ของเราให้ใหม่ ข้าพเจ้าจะสกัดสิ่งที่มันเลวออก จะให้มีแต่สิ่งที่ดีขึ้น ให้พวกเราตั้งใจอย่างนั้