Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

กฎหมาย

Editor's Picks
กฎหมายกับสังคมไทย
สังคมที่คนมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ จำเป็นต้องมีกฎ มีระเบียบ ซึ่งแต่ก่อนนี้ ถือเป็นเกณฑ์ทางศีลธรรม และจารีตประเพณี ที่ปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมา แต่เมื่อสังคมขยายใหญ่โตขึ้น จะใช้เพียงจารีตประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ไม่เพียงพอ จำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ชัดเจ
Contents of the week
ฟิลลิป มอร์ริส สนับสนุนกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อจำกัดการใช้บุหรี่ในเยาวชน
ฟิลลิป มอร์ริส ยังคงตะหนักว่าภัยจากบุหรี่และการบริโภคบุหรี่เป็นเรื่องสำคัญและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา บริษัทฯ รณรงค์และสนับสนุนการป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ โดยเน้นย้ำพันธมิตรร้านค้าเรื่องการไม่ขายบุหรี่ให้เยาวชน เชื่อกฎระเบียบที่เหมาะสมและ
LAW ฟัง YOU เวทีรับฟังไอเดียประชาชนเพื่อพัฒนาแฟลตฟอร์มการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย
LAW ฟัง YOU เวทีรับฟังไอเดียประชาชนเพื่อพัฒนาแฟลตฟอร์มการแสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย เปิดมิติใหม่แห่งนวัตกรรมเพื่อปฏิรูปผลิกโฉมกระบวนการแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายพัฒนาแพลตฟอร์ม การแสดงความคิดเห็นด้านกฎหมายให้ทันสมัยและนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริ
กฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่ทุกคนควรรู้
ซอฟต์แวร์แต่ละชนิดที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน มีกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองอยู่ การทำความเข้าใจเรื่องสิทธิการใช้งานอย่างถูกต้องและกฎหมายลิขสิทธิ์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเร่งด่วน
กฎหมายกับสังคมไทย
สังคมที่คนมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ จำเป็นต้องมีกฎ มีระเบียบ ซึ่งแต่ก่อนนี้ ถือเป็นเกณฑ์ทางศีลธรรม และจารีตประเพณี ที่ปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมา แต่เมื่อสังคมขยายใหญ่โตขึ้น จะใช้เพียงจารีตประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ไม่เพียงพอ จำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ชัดเจ

Webboard : กฎหมาย

กระทู้ล่าสุด
Follow us