แบบทดสอบด้านมนุษยสัมพันธ์ Interpersonal Skill

ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน เพื่อทดสอบความสามารถด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีมผ่านการสื่อสารกับบุคคลอื่น

คำถามทั้งหมด 50 ข้อ

มีเพื่อนมาตอบแล้ว 247 คน

559 views | 3 ธ.ค. 61

SHARE

 • 1. 1. เมื่อคุณพบใครสักคนหนึ่งเป็นครั้งแรก คุณจะ

  ฉันจะรอให้คนๆ นั้นแนะนำตัวเองก่อน

  ฉันจะแนะนำตัวเองพร้อมกับรอยยิ้ม พร้อมยื่นมาออกไปทักทาย

  c. ฉันจะกอดคนๆ นั้น

  ฉันจะรอให้คนๆ นั้นแนะนำตัวเองก่อน

  ฉันจะแนะนำตัวเองพร้อมกับรอยยิ้ม พร้อมยื่นมาออกไปทักทาย

  c. ฉันจะกอดคนๆ นั้น

 • 2. 2. เมื่อคุณพบใครสักคนหนึ่งเป็นครั้งแรก คุณจะ

  ฉันจะพยายามจำชื่อและเรียกชื่อเขาในการสนทนา

  ฉันไม่สนใจชื่อเขาหรอก ตั้งใจจะลืมๆ เสียด้วยซ้ำ

  ฉันจะจำชื่อเฉพาะคนที่สำคัญเท่านั้น

  ฉันจะพยายามจำชื่อและเรียกชื่อเขาในการสนทนา

  ฉันไม่สนใจชื่อเขาหรอก ตั้งใจจะลืมๆ เสียด้วยซ้ำ

  ฉันจะจำชื่อเฉพาะคนที่สำคัญเท่านั้น

 • 3. 3. ในการสนทนากับใครสักคน ฉันจะ

  ฉันจะพยายามให้บทสนทนาของเราทั้งสองคนเท่าเทียมกัน ไม่มีใครพูดหรือฟังมากเกินไป

  ฉันมักจะเป็นฝ่ายพูดเสียมากกว่า

  อีกฝ่ายมักพูดมากกว่าฉันเสมอ

  ฉันจะพยายามให้บทสนทนาของเราทั้งสองคนเท่าเทียมกัน ไม่มีใครพูดหรือฟังมากเกินไป

  ฉันมักจะเป็นฝ่ายพูดเสียมากกว่า

  อีกฝ่ายมักพูดมากกว่าฉันเสมอ

 • 4. 4. ในบทสนทนา...

  หลายครั้งที่ฉันจะใช้คำที่สุภาพประกอบ เช่น ขอบคุณ กรุณา หรือ ขอโทษนะคะ

  ฉันจะใช้คำสุภาพเหล่านี้แค่บางครั้งบางคราว

  ฉันไม่เคยใช้คำเหล่านี้เลย

  หลายครั้งที่ฉันจะใช้คำที่สุภาพประกอบ เช่น ขอบคุณ กรุณา หรือ ขอโทษนะคะ

  ฉันจะใช้คำสุภาพเหล่านี้แค่บางครั้งบางคราว

  ฉันไม่เคยใช้คำเหล่านี้เลย

 • 5. 5. เมื่อฉันเริ่มบทสนทนากับใครสักคน ฉันจะ...

  เริ่มต้นการสนทนาด้วยการคุยเรื่องทั่วไปเล็กๆ น้อยๆ ก่อน เช่น อากาศ การจราจร

  ไม่ต้องเกริ่นอะไรหรอก เข้าเรื่องสำคัญเลย

  ฉันจะพยายามหลีกเลี่ยงการสนทนาไปเลยล่ะ

  เริ่มต้นการสนทนาด้วยการคุยเรื่องทั่วไปเล็กๆ น้อยๆ ก่อน เช่น อากาศ การจราจร

  ไม่ต้องเกริ่นอะไรหรอก เข้าเรื่องสำคัญเลย

  ฉันจะพยายามหลีกเลี่ยงการสนทนาไปเลยล่ะ

 • 6. 6. เมื่อมีประเด็นการสนทนาบางอย่างให้พูดคุยกับผู้อื่น

  ฉันมักจะมุ่งประเด็นไปในแง่ดีของหัวเรื่องนั้นๆ

  ฉันมักจะมุ่งประเด็นไปในแง่ร้ายของหัวเรื่องนั้นๆ

  ฉันมักจะบ่นเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นๆ

  ฉันมักจะมุ่งประเด็นไปในแง่ดีของหัวเรื่องนั้นๆ

  ฉันมักจะมุ่งประเด็นไปในแง่ร้ายของหัวเรื่องนั้นๆ

  ฉันมักจะบ่นเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นๆ

 • 7. 7. ในขณะที่ฉันกำลังฟังใครคนหนึ่งเล่าเรื่องของเขา

  ฉันมักจะพูดเรื่องเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นกับฉันเหมือนกัน

  ฉันจะตั้งใจฟังและถามคำถามเป็นบางครั้ง

  ฉันจะฟังอย่างตั้งใจ แต่จะไม่ถามอะไร เพราะมันดูออกจะเสียมารยาท

  ฉันมักจะพูดเรื่องเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นกับฉันเหมือนกัน

  ฉันจะตั้งใจฟังและถามคำถามเป็นบางครั้ง

  ฉันจะฟังอย่างตั้งใจ แต่จะไม่ถามอะไร เพราะมันดูออกจะเสียมารยาท

 • 8. 8. ในขณะสนทนา

  ฉันตั้งใจจะขัดจังหวะก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดจบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันตื่นเต้นกับหัวข้อของบนสนทนามากแค่ไหน

  ฉันจะรอจนกว่าอีกฝ่ายจะพูดจบก่อน แล้วค่อยพูด

  ฉันพยายามจะพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

  ฉันตั้งใจจะขัดจังหวะก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดจบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันตื่นเต้นกับหัวข้อของบนสนทนามากแค่ไหน

  ฉันจะรอจนกว่าอีกฝ่ายจะพูดจบก่อน แล้วค่อยพูด

  ฉันพยายามจะพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

 • 9. 9. เมื่อฉันเริ่มรู้สึกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้พูดพูดอยู่

  ฉันจะฟังก่อน แล้วจึงตั้งคำถามเพื่อเคลียร์ประเด็นนั้นๆ แม้จะไม่เห็นด้วย แต่จะไม่ใช้ประเด็นนั้นตัดสินเขาหรอกนะ

  ฉันจะบอกเลยว่าเค้านั่นแหละที่ผิดและให้เหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

  ฉันจะพูดน้อยมากๆ หรือไม่ก็เงียบไปเลย

  ฉันจะฟังก่อน แล้วจึงตั้งคำถามเพื่อเคลียร์ประเด็นนั้นๆ แม้จะไม่เห็นด้วย แต่จะไม่ใช้ประเด็นนั้นตัดสินเขาหรอกนะ

  ฉันจะบอกเลยว่าเค้านั่นแหละที่ผิดและให้เหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

  ฉันจะพูดน้อยมากๆ หรือไม่ก็เงียบไปเลย

 • 10. 10. เมื่อฉันมีข้อคิดเห็นในเชิงลบ

  ฉันก็พูดมันออกไปเลย

  ฉันจะเปิดด้วยความคิดเห็นแง่ดีก่อน

  ฉันจะไม่พูดอะไรเลย

  ฉันก็พูดมันออกไปเลย

  ฉันจะเปิดด้วยความคิดเห็นแง่ดีก่อน

  ฉันจะไม่พูดอะไรเลย

 • 11. 11. เมื่อต้องการจบบทสนทนา

  ฉันก็ออกมาจากการสนทนาเฉยๆ นั่นแหละ

  ฉันพยายามทำท่าอึกอัก เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าฉันไม่สะดวกจะคุยต่อไปอีกแล้ว

  ฉันจะเริ่มสรุปประเด็นและค่อยๆ จบการสนทนา

  ฉันก็ออกมาจากการสนทนาเฉยๆ นั่นแหละ

  ฉันพยายามทำท่าอึกอัก เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าฉันไม่สะดวกจะคุยต่อไปอีกแล้ว

  ฉันจะเริ่มสรุปประเด็นและค่อยๆ จบการสนทนา

 • 12. 12. ในขณะสนทนา

  ฉันตั้งใจฟังด้วยสีหน้าจริงจัง และไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่

  ฉันยิ้มตลอดการสนทนา

  ฉันจะยิ้มในจังหวะที่เหมาะสม

  ฉันตั้งใจฟังด้วยสีหน้าจริงจัง และไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่

  ฉันยิ้มตลอดการสนทนา

  ฉันจะยิ้มในจังหวะที่เหมาะสม

 • 13. 13. ขณะที่สนทนากัน

  ฉันจะมองคู่บทสนทนาเสมอ

  ฉันจะมองไปที่คู่สนทนาเป็นบางครั้ง

  จะไม่ค่อยสบตากับคนที่คุยด้วยหรอก

  ฉันจะมองคู่บทสนทนาเสมอ

  ฉันจะมองไปที่คู่สนทนาเป็นบางครั้ง

  จะไม่ค่อยสบตากับคนที่คุยด้วยหรอก

 • 14. 14. ขณะที่ฟังผู้อื่นพูด

  ฉันจะนั่งฟังเฉย ไม่ได้พยักหน้าอะไร

  ฉันจะพยักหน้าตามช่วงเวลาที่เหมาะควร

  ฉันพยักหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดการสนทนา

  ฉันจะนั่งฟังเฉย ไม่ได้พยักหน้าอะไร

  ฉันจะพยักหน้าตามช่วงเวลาที่เหมาะควร

  ฉันพยักหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดการสนทนา

 • 15. 15. ขณะสนทนา

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 1 ฟุต

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 2-3 ฟุต

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 5-6 ฟุต

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 1 ฟุต

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 2-3 ฟุต

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 5-6 ฟุต

 • 16. 16. ขณะฟังผู้อื่นพูด

  ฉันมักจะยืนกอดอก

  ฉันเอนตัวออกห่างจากคู่สนทนา

  ฉันมักจะเอนตัวและใบหน้าเข้าไปใกล้คู่สนทนา

  ฉันมักจะยืนกอดอก

  ฉันเอนตัวออกห่างจากคู่สนทนา

  ฉันมักจะเอนตัวและใบหน้าเข้าไปใกล้คู่สนทนา

 • 17. 17. เมื่อสนทนากันเป็นกลุ่ม

  ฉันมักจะทำหน้านิ่วคิ้วขมวด

  ฉันมักจะยิ้ม และสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในจังหวะที่เหมาะสม

  ฉันมักจะทำหน้าจริงใจ

  ฉันมักจะทำหน้านิ่วคิ้วขมวด

  ฉันมักจะยิ้ม และสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในจังหวะที่เหมาะสม

  ฉันมักจะทำหน้าจริงใจ

 • 18. 18. เมื่อคุณได้รับคำติชมที่ไม่ค่อยน่าพอใจ

  a) ฉันจะถามเฉพาะเจาะจงไปถึงปัญหา ตัวอย่างเหตุการณ์ และจดบันทึกสิ่งที่ตัวฉันควรปรับปรุง

  ฉันจะโมโหและพร้อมจะเถียงกลับไป

  ฉันมักจะปฏิเสธปัญหา หาข้อแก้ตัว หรือไม่ก็สารภาพว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์

  a) ฉันจะถามเฉพาะเจาะจงไปถึงปัญหา ตัวอย่างเหตุการณ์ และจดบันทึกสิ่งที่ตัวฉันควรปรับปรุง

  ฉันจะโมโหและพร้อมจะเถียงกลับไป

  ฉันมักจะปฏิเสธปัญหา หาข้อแก้ตัว หรือไม่ก็สารภาพว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์

 • 19. 19. เมื่อคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตำหนิจากเจ้านาย

  ฉันจะไปคุยกับเจ้านายตรงๆ และพยายามอธิบายว่าทำไมเขาถึงเป็นฝ่ายที่ผิด

  ฉันจะไปคุยกับฝ่ายบุคคลเพื่อให้บันทึกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับคำติเตียนดังกล่าว

  ฉันจะถามเพื่อทำความเข้าใจกับเจ้านายเรื่องทัศนคติที่แตกต่างกันของฉันและเขา

  ฉันจะไปคุยกับเจ้านายตรงๆ และพยายามอธิบายว่าทำไมเขาถึงเป็นฝ่ายที่ผิด

  ฉันจะไปคุยกับฝ่ายบุคคลเพื่อให้บันทึกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับคำติเตียนดังกล่าว

  ฉันจะถามเพื่อทำความเข้าใจกับเจ้านายเรื่องทัศนคติที่แตกต่างกันของฉันและเขา

 • 20. 20. เมื่อฉันต้องเป็นฝ่ายให้ความคิดเห็นถึงคู่สนทนา

  ฉันจะให้ความเห็นทั้งสองด้าน ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเขาที่ควรปรับปรุง

  ฉันจะพูดเฉพาะจุดเด่นเท่านั้นล่ะ

  ฉันจะบอกแต่จุดอ่อนของเขา เพื่อให้เขาได้ไปปรับปรุง

  ฉันจะให้ความเห็นทั้งสองด้าน ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเขาที่ควรปรับปรุง

  ฉันจะพูดเฉพาะจุดเด่นเท่านั้นล่ะ

  ฉันจะบอกแต่จุดอ่อนของเขา เพื่อให้เขาได้ไปปรับปรุง

 • 21. 21. เมื่อฉันต้องอธิบายข้อคิดเห็นแง่ลบของคู่สนทนา

  ฉันจะมุ่งประเด็นเรื่องพฤติกรรมการทำงาน และแนะนำวิธีปรับปรุงแก้ไข

  ฉันจะบอกพฤติกรรมอะไรก็ตามของเขาที่ฉันไม่ชอบ

  ฉันก็จะแค่บอกว่าต้องทำอะไรถึงจะถูกต้อง

  ฉันจะมุ่งประเด็นเรื่องพฤติกรรมการทำงาน และแนะนำวิธีปรับปรุงแก้ไข

  ฉันจะบอกพฤติกรรมอะไรก็ตามของเขาที่ฉันไม่ชอบ

  ฉันก็จะแค่บอกว่าต้องทำอะไรถึงจะถูกต้อง

 • 22. 22. เมื่อฉันต้องเป็นฝ่ายให้ความคิดเห็นถึงคู่สนทนา

  ฉันจะพูดต่อหน้าคนอื่นๆ ซึ่งคนแถวนั้นก็คงได้ยินทั้งนั้นแหละ

  ฉันจะพูดต่อหน้าหัวหน้า

  ฉันจะพูดตอนอยู่ตามลำพังกับคู่สนทนาสองคน

  ฉันจะพูดต่อหน้าคนอื่นๆ ซึ่งคนแถวนั้นก็คงได้ยินทั้งนั้นแหละ

  ฉันจะพูดต่อหน้าหัวหน้า

  ฉันจะพูดตอนอยู่ตามลำพังกับคู่สนทนาสองคน

 • 23. 23. เมื่อเพื่อนร่วมงานของคุณโพล่งเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานขึ้นมากลางที่ประชุม (ขอไม่แปลตรงตัวมากนะคะ) (อย่างเรื่องเกมโชว์ เรื่องกีฬ่า) คุณจะ.....

  ฉันจะขออนุญาตเปลี่ยนบทสนทนานั้นอย่างสุภาพ

  ฉันจะฟังและร่วมพูดคุยไปกับเขาด้วย

  ฉันจะไปบอกหัวหน้าของเขาว่า เขายังไม่จริงจังกับการทำงานมากพอ

  ฉันจะขออนุญาตเปลี่ยนบทสนทนานั้นอย่างสุภาพ

  ฉันจะฟังและร่วมพูดคุยไปกับเขาด้วย

  ฉันจะไปบอกหัวหน้าของเขาว่า เขายังไม่จริงจังกับการทำงานมากพอ

 • 24. 24. เมื่อบางคนพูดถึงสถานการณ์เลวร้าย หรือประสบการณ์ที่น่าเศร้า

  ฉันจะไม่ให้ความเห็นอะไรกับเค้า

  ฉันพยายามจะเปลี่ยนเรื่องคุย

  ฉันจะทำความเข้าใจและแสดงให้เห็นว่า ฉันรู้สึกได้ถึงเรื่องราวน่าเศร้าเหล่านั้น

  ฉันจะไม่ให้ความเห็นอะไรกับเค้า

  ฉันพยายามจะเปลี่ยนเรื่องคุย

  ฉันจะทำความเข้าใจและแสดงให้เห็นว่า ฉันรู้สึกได้ถึงเรื่องราวน่าเศร้าเหล่านั้น

 • 25. 25. เมื่อเพื่อนร่วมงานของคุณดูอ้วนขึ้น

  ฉันจะไม่พูดอะไรเรื่องนี้หรอก

  ฉันจะบอกเขาว่า เดี๋ยวนี้รูปร่างดูเปลี่ยนไปนะ

  ฉันจะบอกเขาไปตรงๆ เลยว่า เขาดูอ้วนขึ้นนะ!

  ฉันจะไม่พูดอะไรเรื่องนี้หรอก

  ฉันจะบอกเขาว่า เดี๋ยวนี้รูปร่างดูเปลี่ยนไปนะ

  ฉันจะบอกเขาไปตรงๆ เลยว่า เขาดูอ้วนขึ้นนะ!

 • 26. 1. เมื่อคุณพบใครสักคนหนึ่งเป็นครั้งแรก คุณจะ

  ฉันจะรอให้คนๆ นั้นแนะนำตัวเองก่อน

  ฉันจะแนะนำตัวเองพร้อมกับรอยยิ้ม พร้อมยื่นมาออกไปทักทาย

  c. ฉันจะกอดคนๆ นั้น

  ฉันจะรอให้คนๆ นั้นแนะนำตัวเองก่อน

  ฉันจะแนะนำตัวเองพร้อมกับรอยยิ้ม พร้อมยื่นมาออกไปทักทาย

  c. ฉันจะกอดคนๆ นั้น

 • 27. 2. เมื่อคุณพบใครสักคนหนึ่งเป็นครั้งแรก คุณจะ

  ฉันจะพยายามจำชื่อและเรียกชื่อเขาในการสนทนา

  ฉันไม่สนใจชื่อเขาหรอก ตั้งใจจะลืมๆ เสียด้วยซ้ำ

  ฉันจะจำชื่อเฉพาะคนที่สำคัญเท่านั้น

  ฉันจะพยายามจำชื่อและเรียกชื่อเขาในการสนทนา

  ฉันไม่สนใจชื่อเขาหรอก ตั้งใจจะลืมๆ เสียด้วยซ้ำ

  ฉันจะจำชื่อเฉพาะคนที่สำคัญเท่านั้น

 • 28. 3. ในการสนทนากับใครสักคน ฉันจะ

  ฉันจะพยายามให้บทสนทนาของเราทั้งสองคนเท่าเทียมกัน ไม่มีใครพูดหรือฟังมากเกินไป

  ฉันมักจะเป็นฝ่ายพูดเสียมากกว่า

  อีกฝ่ายมักพูดมากกว่าฉันเสมอ

  ฉันจะพยายามให้บทสนทนาของเราทั้งสองคนเท่าเทียมกัน ไม่มีใครพูดหรือฟังมากเกินไป

  ฉันมักจะเป็นฝ่ายพูดเสียมากกว่า

  อีกฝ่ายมักพูดมากกว่าฉันเสมอ

 • 29. 4. ในบทสนทนา...

  หลายครั้งที่ฉันจะใช้คำที่สุภาพประกอบ เช่น ขอบคุณ กรุณา หรือ ขอโทษนะคะ

  ฉันจะใช้คำสุภาพเหล่านี้แค่บางครั้งบางคราว

  ฉันไม่เคยใช้คำเหล่านี้เลย

  หลายครั้งที่ฉันจะใช้คำที่สุภาพประกอบ เช่น ขอบคุณ กรุณา หรือ ขอโทษนะคะ

  ฉันจะใช้คำสุภาพเหล่านี้แค่บางครั้งบางคราว

  ฉันไม่เคยใช้คำเหล่านี้เลย

 • 30. 5. เมื่อฉันเริ่มบทสนทนากับใครสักคน ฉันจะ...

  เริ่มต้นการสนทนาด้วยการคุยเรื่องทั่วไปเล็กๆ น้อยๆ ก่อน เช่น อากาศ การจราจร

  ไม่ต้องเกริ่นอะไรหรอก เข้าเรื่องสำคัญเลย

  ฉันจะพยายามหลีกเลี่ยงการสนทนาไปเลยล่ะ

  เริ่มต้นการสนทนาด้วยการคุยเรื่องทั่วไปเล็กๆ น้อยๆ ก่อน เช่น อากาศ การจราจร

  ไม่ต้องเกริ่นอะไรหรอก เข้าเรื่องสำคัญเลย

  ฉันจะพยายามหลีกเลี่ยงการสนทนาไปเลยล่ะ

 • 31. 6. เมื่อมีประเด็นการสนทนาบางอย่างให้พูดคุยกับผู้อื่น

  ฉันมักจะมุ่งประเด็นไปในแง่ดีของหัวเรื่องนั้นๆ

  ฉันมักจะมุ่งประเด็นไปในแง่ร้ายของหัวเรื่องนั้นๆ

  ฉันมักจะบ่นเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นๆ

  ฉันมักจะมุ่งประเด็นไปในแง่ดีของหัวเรื่องนั้นๆ

  ฉันมักจะมุ่งประเด็นไปในแง่ร้ายของหัวเรื่องนั้นๆ

  ฉันมักจะบ่นเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นๆ

 • 32. 7. ในขณะที่ฉันกำลังฟังใครคนหนึ่งเล่าเรื่องของเขา

  ฉันมักจะพูดเรื่องเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นกับฉันเหมือนกัน

  ฉันจะตั้งใจฟังและถามคำถามเป็นบางครั้ง

  ฉันจะฟังอย่างตั้งใจ แต่จะไม่ถามอะไร เพราะมันดูออกจะเสียมารยาท

  ฉันมักจะพูดเรื่องเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นกับฉันเหมือนกัน

  ฉันจะตั้งใจฟังและถามคำถามเป็นบางครั้ง

  ฉันจะฟังอย่างตั้งใจ แต่จะไม่ถามอะไร เพราะมันดูออกจะเสียมารยาท

 • 33. 8. ในขณะสนทนา

  ฉันตั้งใจจะขัดจังหวะก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดจบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันตื่นเต้นกับหัวข้อของบนสนทนามากแค่ไหน

  ฉันจะรอจนกว่าอีกฝ่ายจะพูดจบก่อน แล้วค่อยพูด

  ฉันพยายามจะพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

  ฉันตั้งใจจะขัดจังหวะก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดจบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันตื่นเต้นกับหัวข้อของบนสนทนามากแค่ไหน

  ฉันจะรอจนกว่าอีกฝ่ายจะพูดจบก่อน แล้วค่อยพูด

  ฉันพยายามจะพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

 • 34. 9. เมื่อฉันเริ่มรู้สึกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้พูดพูดอยู่

  ฉันจะฟังก่อน แล้วจึงตั้งคำถามเพื่อเคลียร์ประเด็นนั้นๆ แม้จะไม่เห็นด้วย แต่จะไม่ใช้ประเด็นนั้นตัดสินเขาหรอกนะ

  ฉันจะบอกเลยว่าเค้านั่นแหละที่ผิดและให้เหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

  ฉันจะพูดน้อยมากๆ หรือไม่ก็เงียบไปเลย

  ฉันจะฟังก่อน แล้วจึงตั้งคำถามเพื่อเคลียร์ประเด็นนั้นๆ แม้จะไม่เห็นด้วย แต่จะไม่ใช้ประเด็นนั้นตัดสินเขาหรอกนะ

  ฉันจะบอกเลยว่าเค้านั่นแหละที่ผิดและให้เหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

  ฉันจะพูดน้อยมากๆ หรือไม่ก็เงียบไปเลย

 • 35. 10. เมื่อฉันมีข้อคิดเห็นในเชิงลบ

  ฉันก็พูดมันออกไปเลย

  ฉันจะเปิดด้วยความคิดเห็นแง่ดีก่อน

  ฉันจะไม่พูดอะไรเลย

  ฉันก็พูดมันออกไปเลย

  ฉันจะเปิดด้วยความคิดเห็นแง่ดีก่อน

  ฉันจะไม่พูดอะไรเลย

 • 36. 11. เมื่อต้องการจบบทสนทนา

  ฉันก็ออกมาจากการสนทนาเฉยๆ นั่นแหละ

  ฉันพยายามทำท่าอึกอัก เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าฉันไม่สะดวกจะคุยต่อไปอีกแล้ว

  ฉันจะเริ่มสรุปประเด็นและค่อยๆ จบการสนทนา

  ฉันก็ออกมาจากการสนทนาเฉยๆ นั่นแหละ

  ฉันพยายามทำท่าอึกอัก เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าฉันไม่สะดวกจะคุยต่อไปอีกแล้ว

  ฉันจะเริ่มสรุปประเด็นและค่อยๆ จบการสนทนา

 • 37. 12. ในขณะสนทนา

  ฉันตั้งใจฟังด้วยสีหน้าจริงจัง และไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่

  ฉันยิ้มตลอดการสนทนา

  ฉันจะยิ้มในจังหวะที่เหมาะสม

  ฉันตั้งใจฟังด้วยสีหน้าจริงจัง และไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่

  ฉันยิ้มตลอดการสนทนา

  ฉันจะยิ้มในจังหวะที่เหมาะสม

 • 38. 13. ขณะที่สนทนากัน

  ฉันจะมองคู่บทสนทนาเสมอ

  ฉันจะมองไปที่คู่สนทนาเป็นบางครั้ง

  จะไม่ค่อยสบตากับคนที่คุยด้วยหรอก

  ฉันจะมองคู่บทสนทนาเสมอ

  ฉันจะมองไปที่คู่สนทนาเป็นบางครั้ง

  จะไม่ค่อยสบตากับคนที่คุยด้วยหรอก

 • 39. 14. ขณะที่ฟังผู้อื่นพูด

  ฉันจะนั่งฟังเฉย ไม่ได้พยักหน้าอะไร

  ฉันจะพยักหน้าตามช่วงเวลาที่เหมาะควร

  ฉันพยักหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดการสนทนา

  ฉันจะนั่งฟังเฉย ไม่ได้พยักหน้าอะไร

  ฉันจะพยักหน้าตามช่วงเวลาที่เหมาะควร

  ฉันพยักหน้าอย่างต่อเนื่อง ตลอดการสนทนา

 • 40. 15. ขณะสนทนา

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 1 ฟุต

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 2-3 ฟุต

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 5-6 ฟุต

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 1 ฟุต

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 2-3 ฟุต

  ฉันยืนห่างกับคู่สนทนาประมาณ 5-6 ฟุต

 • 41. 16. ขณะฟังผู้อื่นพูด

  ฉันมักจะยืนกอดอก

  ฉันเอนตัวออกห่างจากคู่สนทนา

  ฉันมักจะเอนตัวและใบหน้าเข้าไปใกล้คู่สนทนา

  ฉันมักจะยืนกอดอก

  ฉันเอนตัวออกห่างจากคู่สนทนา

  ฉันมักจะเอนตัวและใบหน้าเข้าไปใกล้คู่สนทนา

 • 42. 17. เมื่อสนทนากันเป็นกลุ่ม

  ฉันมักจะทำหน้านิ่วคิ้วขมวด

  ฉันมักจะยิ้ม และสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในจังหวะที่เหมาะสม

  ฉันมักจะทำหน้าจริงใจ

  ฉันมักจะทำหน้านิ่วคิ้วขมวด

  ฉันมักจะยิ้ม และสอดแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในจังหวะที่เหมาะสม

  ฉันมักจะทำหน้าจริงใจ

 • 43. 18. เมื่อคุณได้รับคำติชมที่ไม่ค่อยน่าพอใจ

  a) ฉันจะถามเฉพาะเจาะจงไปถึงปัญหา ตัวอย่างเหตุการณ์ และจดบันทึกสิ่งที่ตัวฉันควรปรับปรุง

  ฉันจะโมโหและพร้อมจะเถียงกลับไป

  ฉันมักจะปฏิเสธปัญหา หาข้อแก้ตัว หรือไม่ก็สารภาพว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์

  a) ฉันจะถามเฉพาะเจาะจงไปถึงปัญหา ตัวอย่างเหตุการณ์ และจดบันทึกสิ่งที่ตัวฉันควรปรับปรุง

  ฉันจะโมโหและพร้อมจะเถียงกลับไป

  ฉันมักจะปฏิเสธปัญหา หาข้อแก้ตัว หรือไม่ก็สารภาพว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์

 • 44. 19. เมื่อคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตำหนิจากเจ้านาย

  ฉันจะไปคุยกับเจ้านายตรงๆ และพยายามอธิบายว่าทำไมเขาถึงเป็นฝ่ายที่ผิด

  ฉันจะไปคุยกับฝ่ายบุคคลเพื่อให้บันทึกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับคำติเตียนดังกล่าว

  ฉันจะถามเพื่อทำความเข้าใจกับเจ้านายเรื่องทัศนคติที่แตกต่างกันของฉันและเขา

  ฉันจะไปคุยกับเจ้านายตรงๆ และพยายามอธิบายว่าทำไมเขาถึงเป็นฝ่ายที่ผิด

  ฉันจะไปคุยกับฝ่ายบุคคลเพื่อให้บันทึกว่าฉันไม่เห็นด้วยกับคำติเตียนดังกล่าว

  ฉันจะถามเพื่อทำความเข้าใจกับเจ้านายเรื่องทัศนคติที่แตกต่างกันของฉันและเขา

 • 45. 20. เมื่อฉันต้องเป็นฝ่ายให้ความคิดเห็นถึงคู่สนทนา

  ฉันจะให้ความเห็นทั้งสองด้าน ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเขาที่ควรปรับปรุง

  ฉันจะพูดเฉพาะจุดเด่นเท่านั้นล่ะ

  ฉันจะบอกแต่จุดอ่อนของเขา เพื่อให้เขาได้ไปปรับปรุง

  ฉันจะให้ความเห็นทั้งสองด้าน ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของเขาที่ควรปรับปรุง

  ฉันจะพูดเฉพาะจุดเด่นเท่านั้นล่ะ

  ฉันจะบอกแต่จุดอ่อนของเขา เพื่อให้เขาได้ไปปรับปรุง

 • 46. 21. เมื่อฉันต้องอธิบายข้อคิดเห็นแง่ลบของคู่สนทนา

  ฉันจะมุ่งประเด็นเรื่องพฤติกรรมการทำงาน และแนะนำวิธีปรับปรุงแก้ไข

  ฉันจะบอกพฤติกรรมอะไรก็ตามของเขาที่ฉันไม่ชอบ

  ฉันก็จะแค่บอกว่าต้องทำอะไรถึงจะถูกต้อง

  ฉันจะมุ่งประเด็นเรื่องพฤติกรรมการทำงาน และแนะนำวิธีปรับปรุงแก้ไข

  ฉันจะบอกพฤติกรรมอะไรก็ตามของเขาที่ฉันไม่ชอบ

  ฉันก็จะแค่บอกว่าต้องทำอะไรถึงจะถูกต้อง

 • 47. 22. เมื่อฉันต้องเป็นฝ่ายให้ความคิดเห็นถึงคู่สนทนา

  ฉันจะพูดต่อหน้าคนอื่นๆ ซึ่งคนแถวนั้นก็คงได้ยินทั้งนั้นแหละ

  ฉันจะพูดต่อหน้าหัวหน้า

  ฉันจะพูดตอนอยู่ตามลำพังกับคู่สนทนาสองคน

  ฉันจะพูดต่อหน้าคนอื่นๆ ซึ่งคนแถวนั้นก็คงได้ยินทั้งนั้นแหละ

  ฉันจะพูดต่อหน้าหัวหน้า

  ฉันจะพูดตอนอยู่ตามลำพังกับคู่สนทนาสองคน

 • 48. 23. เมื่อเพื่อนร่วมงานของคุณโพล่งเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานขึ้นมากลางที่ประชุม (ขอไม่แปลตรงตัวมากนะคะ) (อย่างเรื่องเกมโชว์ เรื่องกีฬ่า) คุณจะ.....

  ฉันจะขออนุญาตเปลี่ยนบทสนทนานั้นอย่างสุภาพ

  ฉันจะฟังและร่วมพูดคุยไปกับเขาด้วย

  ฉันจะไปบอกหัวหน้าของเขาว่า เขายังไม่จริงจังกับการทำงานมากพอ

  ฉันจะขออนุญาตเปลี่ยนบทสนทนานั้นอย่างสุภาพ

  ฉันจะฟังและร่วมพูดคุยไปกับเขาด้วย

  ฉันจะไปบอกหัวหน้าของเขาว่า เขายังไม่จริงจังกับการทำงานมากพอ

 • 49. 24. เมื่อบางคนพูดถึงสถานการณ์เลวร้าย หรือประสบการณ์ที่น่าเศร้า

  ฉันจะไม่ให้ความเห็นอะไรกับเค้า

  ฉันพยายามจะเปลี่ยนเรื่องคุย

  ฉันจะทำความเข้าใจและแสดงให้เห็นว่า ฉันรู้สึกได้ถึงเรื่องราวน่าเศร้าเหล่านั้น

  ฉันจะไม่ให้ความเห็นอะไรกับเค้า

  ฉันพยายามจะเปลี่ยนเรื่องคุย

  ฉันจะทำความเข้าใจและแสดงให้เห็นว่า ฉันรู้สึกได้ถึงเรื่องราวน่าเศร้าเหล่านั้น

 • 50. 25. เมื่อเพื่อนร่วมงานของคุณดูอ้วนขึ้น

  ฉันจะไม่พูดอะไรเรื่องนี้หรอก

  ฉันจะบอกเขาว่า เดี๋ยวนี้รูปร่างดูเปลี่ยนไปนะ

  ฉันจะบอกเขาไปตรงๆ เลยว่า เขาดูอ้วนขึ้นนะ!

  ฉันจะไม่พูดอะไรเรื่องนี้หรอก

  ฉันจะบอกเขาว่า เดี๋ยวนี้รูปร่างดูเปลี่ยนไปนะ

  ฉันจะบอกเขาไปตรงๆ เลยว่า เขาดูอ้วนขึ้นนะ!

เกมอื่นๆ...

#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน