O-NET Get 100 พร้อมลุย
   หนังสือติวเข้ม O-NET Get 100 สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET รวบรวมเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยที่สุดมาไว้ที่นี่ที่เดียว

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาไทย

คลังความรู้ วิชาภาษาไทย ม.3

คลังความรู้ วิชาภาษาไทย ม.6

รายการสอนศาสตร์ วิชาภาษาไทย

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ม.3

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610112 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 1 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610113 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 2 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610115 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 3 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610116 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2549 ชุดที่ 4 20 ข้อ
2 ม.ค. 57 THMB011255 แนวข้อสอบ O-NET 2556 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612684 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 1 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612685 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 2 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612686 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 3 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612687 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 4 20 ข้อ
15 ส.ค. 58 THMB612688 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 5 20 ข้อ
18 ส.ค. 58 THMB612693 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ข้อ
18 ส.ค. 58 THMB612694 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612705 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612706 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 4 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612707 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612708 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 1 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612709 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612710 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ข้อ
23 ส.ค. 58 THMB612711 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คลังความรู้ วิชาสังคมศึกษา ม.6

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
21 ม.ค. 57 SOPB611341 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุด ... 20 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611342 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุด ... 20 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611343 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุด ... 15 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611344 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 550-2553) ชุดท ... 15 ข้อ
21 ม.ค. 57 SOPB611345 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุด ... 17 ข้อ
23 ม.ค. 57 SOPB611361 ข้อสอบ o-net 10 ข้อ
28 ม.ค. 57 SOPB611379 แนวข้อสอบO-NET 10 ข้อ
4 ก.พ. 57 SOPB611412 แนวข้อสอบO-NETสังคม ป.6 5 ข้อ
15 พ.ค. 57 SOPB611783 แบบทสอบ o-net สาระที่ 1ชุดที่ 1 10 ข้อ
15 พ.ค. 57 SOPB611826 แบบทดสอบ o-net สาระที่ 2 ชุดที่ 1 10 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612426 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 15 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612427 ข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 15 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612428 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 1 10 ข้อ
19 ม.ค. 58 SOPB612429 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 สังคมศึกษา ปี 2554 ชุดที่ 2 10 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.3

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
19 มี.ค. 53 SOMB602063 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602065 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602067 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602069 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602071 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ข้อ
18 มิ.ย. 55 SOMB607779 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่9 20 ข้อ
31 ต.ค. 55 SOMB608540 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่24 20 ข้อ
8 พ.ย. 55 SOMB608571 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่30 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612713 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 1 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612714 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 2 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612715 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 3 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612716 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 4 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612717 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 5 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612718 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ชุดที่ 6 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612719 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612720 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612721 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612722 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 4 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612723 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612724 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่1 20 ข้อ
24 ส.ค. 58 SOMB612725 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 SOMB612799 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 SOMB612800 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 SOMB612801 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 5 20 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

คลังความรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.3

เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปี2552 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปี2552 ormschool ออมสคูล ...

8 ต.ค. 53

คลังความรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.6

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
2 ก.พ. 57 LAPB611406 ข้อสอบ O-net 5 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.3

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
4 ก.ค. 56 LAMB610079 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 1 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610080 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 2 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610081 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 3 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610082 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 4 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610083 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2549 ชุดที่ 5 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610094 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่1แนวข้อสอบ ... 15 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610095 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 2 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610096 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 3 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610098 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 4 15 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610099 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 5 15 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610100 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 6 15 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610104 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่1 20 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610105 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่2 20 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610106 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่3 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 LAMB610110 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่4 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 LAMB610111 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่5 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610208 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 1 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610212 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610213 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 LAMB610214 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 LAMB610215 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2553 ชุดที่ 5 20 ข้อ
20 ม.ค. 59 LAMB613069 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Speaking & Writing ... 20 ข้อ
20 ม.ค. 59 LAMB613070 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Vocabulary & Readi ... 15 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู ...

O-NET คณิตศาสตร์ ข้อสอบ เฉลยข้อสอบ แบบทดสอบ ครูซุปเค sup'k ซุปเค ...

24 ก.พ. 55

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

เฉลยข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ - ตรีโกณมิติ

ข้อสอบ เฉลยข้อสอบ แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด ตรีโกณมิติ Unogo Acadesia ...

19 ก.ย. 56

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ม.6

O-NET ม.ปลาย - เรขาคณิต โดยครูซุปเค

O-NET เรขาคณิต ซุปเค Sup'k ศุภฤกษ์ สามเหลี่ยม มุมฉาก ...

13 ก.พ. 55

รายการสอนศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
18 มี.ค. 53 MAMB602031 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 10 ข้อ
18 มี.ค. 53 MAMB602037 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2 15 ข้อ
18 มี.ค. 53 MAMB602039 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 3 14 ข้อ
30 ส.ค. 56 MAMB610441 ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 1 20 ข้อ
30 ส.ค. 56 MAMB610443 ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2549 ชุดที่ 2 21 ข้อ
6 ก.ย. 56 MAMB610487 ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่ 1 20 ข้อ
6 ก.ย. 56 MAMB610488 ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่ 2 21 ข้อ
9 ก.ย. 56 MAMB610498 ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ
9 ก.ย. 56 MAMB610499 ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2 18 ข้อ
25 ต.ค. 58 MAMB612874 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ข้อ
25 ต.ค. 58 MAMB612875 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 19 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์

คลังความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ออมสคูล ormschool ...

8 ก.พ. 54

คลังความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6

เฉลยข้อสอบเคมีโอเน็ต(O-NET) ปี2550 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ เคมี โอเน็ต (O-NET) ปี 2550 วิทยาศาสตร์ ...

24 พ.ย. 52

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
3 พ.ย. 55 SCPB608545 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611355 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553 ... 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611356 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553 ... 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611357 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553 ... 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611358 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553 ... 20 ข้อ
23 ม.ค. 57 SCPB611359 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 (ปี 2550-2553 ... 20 ข้อ
3 ม.ค. 56 SCPB608934 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ข้อ
19 มี.ค. 57 SCPB611599 แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่องระบบต่า ... 10 ข้อ
29 ม.ค. 58 SCPB612463 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 16 ข้อ
30 ม.ค. 58 SCPB612467 ข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 16 ข้อ
30 ม.ค. 58 SCPB612468 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 11 ข้อ
30 ม.ค. 58 SCPB612469 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 11 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
22 ก.พ. 57 SCMA011458 ติวข้อสอบO-net พื้นฐานเรื่่องเเหล่งน้ำ 22 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
19 มี.ค. 53 SCMB602053 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602055 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602059 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602061 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ข้อ
27 มิ.ย. 56 SCMB610048 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมี ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610051 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องสารและสมบัติของสาร ปี 2551 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610052 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องแรงและการเคลื่อนที่-พลังงา ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610053 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปลือก ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610054 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610055 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610056 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610057 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 4 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610058 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 1 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610059 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610062 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610063 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610218 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องสารและสมบัติของสาร ปี 2549 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610219 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน ปี ... 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610220 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี ... 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610221 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมี ... 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610222 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610223 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2550 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610224 ข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610225 ข้อสอบ O-NET ม. 6 เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ปี ... 20 ข้อ
30 มิ.ย. 57 SCMB611985 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่ 1 12 ข้อ
4 ก.ค. 57 SCMB612002 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่ 2 12 ข้อ
9 ก.ค. 57 SCMB612012 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1 12 ข้อ
9 ก.ค. 57 SCMB612013 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่2 12 ข้อ
10 ก.ค. 57 SCMB612025 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่ 1 11 ข้อ
10 ก.ค. 57 SCMB612028 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่ 2 11 ข้อ
16 ส.ค. 58 SCMB612690 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 1 15 ข้อ
16 ส.ค. 58 SCMB612691 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 2 15 ข้อ
17 ส.ค. 58 SCMB612692 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ข้อ
18 ต.ค. 58 SCMB612848 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 1 15 ข้อ
19 ต.ค. 58 SCMB612850 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่2 15 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612867 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 1 20 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612869 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 2 20 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612868 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2550 20 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612870 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612871 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2551 ชุดที่ 2 21 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612872 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ
25 ต.ค. 58 SCMB612873 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ
27 ต.ค. 58 SCMB612877 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ข้อ
27 ต.ค. 58 SCMB612878 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2 20 ข้อ
28 ต.ค. 58 SCMB612879 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 20 ข้อ
28 ต.ค. 58 SCMB612880 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 20 ข้อ
28 ต.ค. 58 SCMB612890 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 20 ข้อ
29 ต.ค. 58 SCMB612892 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6 20 ข้อ
29 ต.ค. 58 SCMB612894 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ข้อ
29 ต.ค. 58 SCMB612897 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 6 20 ข้อ
30 ต.ค. 58 SCMB612900 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 7 15 ข้อ
30 ต.ค. 58 SCMB612902 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 9 15 ข้อ
30 ต.ค. 58 SCMB612906 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่9 16 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ข้อ
21 ก.ย. 56 HEMB610631 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่3 25 ข้อ
26 ก.ย. 58 HEMB012758 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่1 22 ข้อ
26 ก.ย. 58 HEMB012759 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่2 22 ข้อ
26 ก.ย. 58 HEMB012760 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ชุดที่3 22 ข้อ
28 ก.ย. 58 HEMB012768 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่1 16 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012787 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่2 19 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012788 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2552) ชุดที่3 15 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012789 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่1 18 ข้อ
4 ต.ค. 58 HEMB012790 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(2553) ชุดที่2 22 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาศิลปะ

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
22 ม.ค. 57 ARPB611348 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611349 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611350 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611351 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ
20 ม.ค. 58 ARPB612434 ข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2552 21 ข้อ
20 ม.ค. 58 ARPB612435 แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2554 10 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ม.3

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ข้อ
17 มี.ค. 53 ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ข้อ
17 มี.ค. 53 ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012791 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่1 20 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012792 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่2 20 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012793 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่1 20 ข้อ
4 ต.ค. 58 ARMB012794 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี ชุดที่2 20 ข้อ
6 ต.ค. 58 ARMB012802 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่1 15 ข้อ
6 ต.ค. 58 ARMB012803 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่2 15 ข้อ
7 ต.ค. 58 ARMB012805 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่1 17 ข้อ
7 ต.ค. 58 ARMB012807 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่2 16 ข้อ
11 ต.ค. 58 ARMB012816 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่1 17 ข้อ
11 ต.ค. 58 ARMB012818 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่2 16 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
18 มี.ค. 53 TEMB602027 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที ... 20 ข้อ
18 มี.ค. 53 TEMB602029 ข้อสอบ O-Net การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2551 ชุดที ... 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 TEMB010209 [O-NET] หลักการทำงานและการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 TEMB010210 [O-NET] ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะ ... 15 ข้อ
19 ก.ค. 56 TEMB010211 [O-NET] การสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 9 ข้อ
20 ก.ค. 56 TEMB010216 [O-NET] ระบบสารสนเทศแและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการต ... 9 ข้อ
18 ม.ค. 57 TEMB611319 แนวข้อสอบO-net (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี) 20 ข้อ
11 ต.ค. 58 TEMB012819 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ ... 20 ข้อ
11 ต.ค. 58 TEMB012821 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ ... 20 ข้อ
11 ต.ค. 58 TEMB012822 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ ... 20 ข้อ
11 ต.ค. 58 TEMB012824 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ ... 20 ข้อ
11 ต.ค. 58 TEMB012826 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่ ... 20 ข้อ
14 ต.ค. 58 TEMB012834 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ... 14 ข้อ
18 ต.ค. 58 TEMB012845 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ... 12 ข้อ
18 ต.ค. 58 TEMB012846 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ... 19 ข้อ
18 ต.ค. 58 TEMB012847 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ... 19 ข้อ
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน