ติวเข้ม O-NET Get 100
   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาไทย

คลังความรู้ วิชาภาษาไทย ม.3

เฉลยข้อสอบภาษาไทยO-NET ม.3 ปี2552 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ ภาษาไทย O-NET ม.3 ปี2552 ormschool ออมสคูล ...

3 พ.ย. 53

คลังความรู้ วิชาภาษาไทย ม.6

รายการสอนศาสตร์ วิชาภาษาไทย

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
11 ธ.ค. 56 THPB611125 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
11 ธ.ค. 56 THPB611126 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
11 ธ.ค. 56 THPB611127 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ข้อ
12 ธ.ค. 56 THPB611132 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ
12 ธ.ค. 56 THPB611133 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่5 20 ข้อ
27 ม.ค. 57 THPB611376 เตรียมสอบO-NETภาษาไทย 10 ข้อ
7 ก.พ. 57 THPB611432 o-net ภาษาไทย(ชุดที่1) 10 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ม.3

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
19 ธ.ค. 56 THMA311170 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311171 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311172 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311173 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ
19 ธ.ค. 56 THMA311174 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่5 20 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาภาษาไทย ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ชุดที่1 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ชุดที่2 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ชุดที่3 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ชุดที่4 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ชุดที่5 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610112 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่1 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610113 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่2 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610115 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่3 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 THMB610116 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(2549) ชุดที่4 20 ข้อ
2 ม.ค. 57 THMB011255 แนวข้อสอบ O-NET 2556 20 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

ติวเทคนิคพิชิตคณิต O-NET ป.6 กับ ทรูปลูกปัญญาดอทคอม โดย ครู ...

O-NET คณิตศาสตร์ ข้อสอบ เฉลยข้อสอบ แบบทดสอบ ครูซุปเค sup'k ซุปเค ...

24 ก.พ. 55

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

เฉลยข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ - ตรีโกณมิติ

ข้อสอบ เฉลยข้อสอบ แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด ตรีโกณมิติ Unogo Acadesia ...

19 ก.ย. 56

คลังความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ม.6

O-NET ม.ปลาย - เรขาคณิต โดยครูซุปเค

O-NET เรขาคณิต ซุปเค Sup'k ศุภฤกษ์ สามเหลี่ยม มุมฉาก ...

13 ก.พ. 55

รายการสอนศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.3

คลังข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
18 มี.ค. 53 MAMB602031 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ชุดที่1 10 ข้อ
18 มี.ค. 53 MAMB602037 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ชุดที่2 15 ข้อ
18 มี.ค. 53 MAMB602039 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ชุดที่3 14 ข้อ
30 ส.ค. 56 MAMB610441 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2549) ชุดที่1 20 ข้อ
30 ส.ค. 56 MAMB610443 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2549) ชุดที่2 21 ข้อ
6 ก.ย. 56 MAMB610487 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2550) ชุดที่1 20 ข้อ
6 ก.ย. 56 MAMB610488 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2550) ชุดที่2 21 ข้อ
9 ก.ย. 56 MAMB610498 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2551) ชุดที่1 20 ข้อ
9 ก.ย. 56 MAMB610499 ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์(2551) ชุดที่2 18 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์

คลังความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ วิทยาศาสตร์ O-NET ม.3 ออมสคูล ormschool ...

8 ก.พ. 54

คลังความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
22 ก.พ. 57 SCMA011458 ติวข้อสอบO-net พื้นฐานเรื่่องเเหล่งน้ำ 22 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
19 มี.ค. 53 SCMB602053 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602055 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602059 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ชุดที่3 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SCMB602061 ข้อสอบ O-Net วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ข้อ
27 มิ.ย. 56 SCMB610048 ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610051 ข้อสอบ O-NET เรื่องสารและสมบัติของสาร(2551) 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610052 ข้อสอบ O-NET เรื่องแรงและการเคลื่อนที่-พลังงาน(255 ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610053 ข้อสอบ O-NET เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก ด ... 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610054 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่1 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610055 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่2 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610056 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่3 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610057 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่4 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610058 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่1 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610059 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่2 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610062 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่3 20 ข้อ
29 มิ.ย. 56 SCMB610063 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2553) ชุดที่4 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610218 ข้อสอบ O-NET เรื่องสารและสมบัติของสาร(2549) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610219 ข้อสอบ O-NET เรื่องการเคลื่อนที่และพลังงาน(2549) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610220 ข้อสอบ O-NET เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ(2549) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610221 ข้อสอบ O-NET เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต ... 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610222 ข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610223 ข้อสอบ O-NET เคมี(2550) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610224 ข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์(2550) 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 SCMB610225 ข้อสอบ O-NET โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ(2550) 20 ข้อ
30 มิ.ย. 57 SCMB611985 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่1 12 ข้อ
4 ก.ค. 57 SCMB612002 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่2 12 ข้อ
9 ก.ค. 57 SCMB612012 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1 12 ข้อ
9 ก.ค. 57 SCMB612013 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่2 12 ข้อ
10 ก.ค. 57 SCMB612025 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่1 11 ข้อ
10 ก.ค. 57 SCMB612028 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่2 11 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คลังความรู้ วิชาสังคมศึกษา ม.3

คลังความรู้ วิชาสังคมศึกษา ม.6

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ป.6

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.3

คลังข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
19 มี.ค. 53 SOMB602063 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่1 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602065 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่2 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602067 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่3 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602069 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่4 20 ข้อ
19 มี.ค. 53 SOMB602071 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่5 20 ข้อ
18 มิ.ย. 55 SOMB607779 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่9 20 ข้อ
31 ต.ค. 55 SOMB608540 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่24 20 ข้อ
8 พ.ย. 55 SOMB608571 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่30 20 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

คลังความรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.3

คลังข้อสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่1 20 ข้อ
17 มี.ค. 53 HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่2 20 ข้อ
21 ก.ย. 56 HEMB610631 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่3 25 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาศิลปะ

คลังความรู้ วิชาศิลปะ ม.6

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
22 ม.ค. 57 ARPB611348 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611349 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611350 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ข้อ
22 ม.ค. 57 ARPB611351 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ม.3

คลังข้อสอบ วิชาศิลปะ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
17 มี.ค. 53 ARMB602021 ข้อสอบ O-Net ศิลปะ 14 ข้อ
17 มี.ค. 53 ARMB602023 ข้อสอบ O-Net ดนตรี 13 ข้อ
17 มี.ค. 53 ARMB602025 ข้อสอบ O-Net นาฏศิลป์ 13 ข้อ

   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คลังความรู้ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

คลังข้อสอบ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6


   การวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

คลังความรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.3

เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปี2552 ตอนที่ 1

เฉลยข้อสอบ ภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 ปี2552 ormschool ออมสคูล ...

8 ต.ค. 53

คลังความรู้ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.6

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ป.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
2 ก.พ. 57 LAPB611406 ข้อสอบ O-net 5 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.3

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
27 ธ.ค. 55 LAMA308912 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่1 20 ข้อ
27 ธ.ค. 55 LAMA308913 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่2 19 ข้อ
15 ม.ค. 56 LAMA309029 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่3 20 ข้อ

คลังข้อสอบ วิชาภาษาต่างประเทศ ม.6

วันที่สร้าง รหัสข้อสอบ ชื่อข้อสอบ จำนวน
18 มี.ค. 53 LAMB602041 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่1 20 ข้อ
18 มี.ค. 53 LAMB602043 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่2 20 ข้อ
18 มี.ค. 53 LAMB602045 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่3 20 ข้อ
18 มี.ค. 53 LAMB602047 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่4 15 ข้อ
18 มี.ค. 53 LAMB602049 ข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ ชุดที่5 15 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610079 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่1 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610080 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่2 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610081 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่3 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610082 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่4 20 ข้อ
4 ก.ค. 56 LAMB610083 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2549) ชุดที่5 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610094 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่1 15 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610095 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่2 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610096 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่3 20 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610098 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่4 15 ข้อ
5 ก.ค. 56 LAMB610099 แนวข้อสอบ O-Net ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่5 15 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610100 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2550) ชุดที่6 15 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610104 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่1 20 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610105 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่2 20 ข้อ
6 ก.ค. 56 LAMB610106 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่3 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 LAMB610110 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่4 20 ข้อ
7 ก.ค. 56 LAMB610111 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่5 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610208 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่1 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610212 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่2 20 ข้อ
19 ก.ค. 56 LAMB610213 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่3 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 LAMB610214 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่4 20 ข้อ
20 ก.ค. 56 LAMB610215 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2553) ชุดที่5 20 ข้อ