Log in | วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2563 | 12:39 น.
วันนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563

SHARE

 
 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
โพส : วันที่ 3 ส.ค. 2554 เวลา : 8:31 น.
 

 

 

ประวัติพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

วันเดือนปีเกิด
           ๒๙  มกราคม  ๒๕๑๖

บรรพชา
         ๘ เมษายน ๒๕๓๐  ณ พัธสีมาวัดครึ่งใต้ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

อุปสมบท
         ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ณ พัธสีมาวัดครึ่งใต้ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

การศึกษา
                  ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (๒๕๔๓)
                  พธ.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๔๖)
                  ป.ธ.๙ สำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (๒๕๔๓)

การทำงาน
                  อาจารย์พิเศษ  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
                  อาจารย์พิเศษ  สถาบันพระปกเกล้า  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  

                 อาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยายพุทธศาสนากับศาสตร์ร่วมสมัย  ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำของรัฐ และเอกชนมากมาย  เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นต้น      
                  เป็นอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายศาสนสัมพันธ์  โครงการทูตสันติภาพ  (Ambassador  for Peace) ของสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  สหพันธ์สันติภาพสากล
                  เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  กระทรวงศึกษาธิการ
                  เป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความเชิงวิชาการ  กึ่งวิชาการ  และบทความทั่วไปให้กับหนังสือพิมพ์และนิตยสารมากมาย เช่น      เนชั่นสุดสัปดาห์  มติชนสุดสัปดาห์  ประชาชาติธุรกิจ  โพสต์ทูเดย์  กรุงเทพธุรกิจ  แพรว  WE,  HEALTH & CUISINE  
ชีวจิต ชีวิตต้องสู้  หญิงไทย แก้จน  และบางกอก  ฯลฯ
                  เป็นวิทยากรบรรยายธรรมและนำภาวนาตามสถาบันและองค์กรของรัฐรวมทั้งเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ  ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
                  เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันวิมุตยาลัย  (Vimuttayalaya Institute)  :  อันเป็นสถาบันเพื่อการศึกษา วิจัย  ภาวนา  และนำเสนอภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก โดยเน้นปรัชญาการทำงานในลักษณะพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (Buddhism for World Peace)
                  เป็นวิทยากรประจำรายการโทรทัศน์หลายรายการ  เช่น  ธรรมะติดปีก (TPBS), มหัศจรรย์แห่งปัญญา (ช่อง ๑๑), เมืองไทยวาไรตี้ (ททบ.๕) ร้านชำยามเช้า (TITV), กล้าคิดกล้าทำ (ททบ.๕), พุทธประทีป (ททบ.๕) สยามทูเดย์ (ททบ.๕) รอยธรรม,ธรรมาภิวัฒน์ (ASTV) และ ที่นี่หมอชิต (ช่อง ๗) ตาสว่าง (ช่อง ๙) และอื่นๆ

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก http://www.vimuttayalaya.net/

 

ชื่อผลงาน โหวต เข้าชม ประเภท
5001 จาริกนอกจรรโลงใน 165 ครั้ง
5002 กุญแจสวรรค์ 162 ครั้ง
5003 สิ่งที่สูงกว่าเงิน 163 ครั้ง
5004 น้ำทุกหยดล้วนมีต้นน้ำ 162 ครั้ง
5005 ขอบคุณความทุกข์ 163 ครั้ง
5006 พระโพธิสัตว์บนดิน 160 ครั้ง
5007 มองลึก นึกไกล ใจกว้าง 162 ครั้ง
5008 กุศโลบาย คลายความโกรธ 165 ครั้ง
5009 ทศลักษณ์ ของผู้นำ 165 ครั้ง
5010 ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นถึงตัว 162 ครั้ง
5011 หนทางสร้างความตื่น 161 ครั้ง
5012 ดร.เอ็มเบดการ์ จาก Slumdog สู่รัฐบุรุษ 166 ครั้ง
5013 มารดามหาบุรุษ 162 ครั้ง
5014 ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย 163 ครั้ง
5015 อุปนิสัยแห่งความสุข 163 ครั้ง
5016 กฏแห่งกำ แห่งแบ 162 ครั้ง
5017 มาตรฐานของการเป็นชาวพุทธ 160 ครั้ง
5018 ยอดนักบริหาร 162 ครั้ง
5019 สาระธรรมเำพื่อมวลชน 164 ครั้ง
5021 ศิลปะการสอนจากยอดคนที่เป็นยอดครู 158 ครั้ง
5022 ล้างถ้วยชาของเธอคืนนี้ 159 ครั้ง
5023 ไม่มีตมไม่มีบัว 159 ครั้ง
5024 มรณานุสติ เรามีเวลาจำกัด 161 ครั้ง
5025 กำลังใจสู้ภัยน้ำท่วม 158 ครั้ง
5026 กุศโลบายการสอนของพระพุทธเจ้า 159 ครั้ง
5027 เคราะห์กรรมที่ครอบงำสังคมไทย 153 ครั้ง
5028 ไม่ปรุง ไม่เป็น ไม่ทุกข์ ว.วชิรเมธี 151 ครั้ง
5028 พาไปพบสุข 152 ครั้ง
 
 
 
 
 
 โหวต