ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 53 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
013607 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิทยาศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 33K
013606 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภาษาไทย 20 ไม่ระบุระดับชั้น 17.8K
013605 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิชาการศึกษา 20 ไม่ระบุระดับชั้น 18.2K
013604 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก สังคมศึกษา 20 ไม่ระบุระดับชั้น 14.4K
013603 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก คณิตศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 7K
013602 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ 28 ไม่ระบุระดับชั้น 30.5K
013601 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 20.8K
013600 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 10 ไม่ระบุระดับชั้น 50.7K
013599 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาคณิตศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 19.8K
013598 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ 10 ไม่ระบุระดับชั้น 46.6K
013593 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) 30 ไม่ระบุระดับชั้น 243.3K
013568 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ - คำนวณ) 15 ไม่ระบุระดับชั้น 10.5K
013567 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ - เหตุผล) 20 ไม่ระบุระดับชั้น 8.1K
TH013566 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ - ภาษาไทย) 20 ไม่ระบุระดับชั้น 33.6K
LA013565 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก ภาษาอังกฤษ 25 ไม่ระบุระดับชั้น 96.5K
013428 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 17 20 ไม่ระบุระดับชั้น 7.8K
013427 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 16 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.8K
013426 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 15 20 ไม่ระบุระดับชั้น 3.4K
013425 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 14 20 ไม่ระบุระดับชั้น 11.4K
013424 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 21 25 ไม่ระบุระดับชั้น 7.1K
013423 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 13 20 ไม่ระบุระดับชั้น 40.4K
013422 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 20 25 ไม่ระบุระดับชั้น 3.2K
013421 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 12 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.5K
013420 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดที่ 19 20 ไม่ระบุระดับชั้น 81.5K
013419 ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11 20 ไม่ระบุระดับชั้น 2K