ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1078 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA214430 แบบทดสอบมาตรฐานวิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่องงานและพลังงาน และการแยกสาร โดยครูจักรกฤต ภุชงค์ประเวศ 30 ม.2 41.6K
SCMB614427 แนวข้อสอบ A-level ฟิสิกส์ ชุดที่ 2 30 ม.6 14.1K
SCMB614426 แนวข้อสอบ A-level ฟิสิกส์ ชุดที่ 1 30 ม.6 6.8K
SCMB614413 แนวข้อสอบ A-level เคมี ชุดที่ 2 35 ม.6 8.9K
SCMB614412 แนวข้อสอบ A-level ฟิสิกส์ 10 ม.6 21K
SCMB614411 แนวข้อสอบ A-level เคมี ชุดที่ 1 15 ม.6 16.4K
SCMA214409 ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ม. 2 การเปลี่ยนแปลงบนผิวโลกและพลังงานทดแทน โดย อาจารย์จักรกฤต ภุชงค์ประเวศ 50 ม.2 39.4K
SCMA314407 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาวิทยาศาสตร์ 50 ม.3 143.3K
SCMB614404 แนวข้อสอบ A-LEVEL เคมี ม. 6 ชุดที่ 3 50 ม.6 9.2K
SCMB614402 แนวข้อสอบ A-LEVEL เคมี ม. 6 ชุดที่ 2 50 ม.6 4.9K
SCMB614400 แนวข้อสอบ A-LEVEL เคมี ม. 6 ชุดที่ 1 50 ม.6 11.5K
SCPB614370 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ป.6 520.6K
TEMB414331 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 4 ดีไซน์ สร้าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 58 ม.4 6.9K
TEMB414328 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 4 เทคโนโลยีสัมพันธ์ 7 ม.4 4.2K
TEMA314315 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 พื้นฐานการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ด้วยเทคโนโลยี 40 ม.3 13.8K
TEMA314296 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 เทคโนโลยีมีระดับ 16 ม.3 7.8K
TEMA214284 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 เทคโนโลยีสะอาด 22 ม.2 10K
TEMA214278 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 สร้างงานด้วยเทคโนโลยี 11 ม.2 7.5K
TEMA114234 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. ม. 1 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งาน 40 ม.1 44.3K
TEPB614180 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 6 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์งาน 43 ป.6 32.7K
TEPB614178 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 6 ก้าวทันเทคโนโลยี 18 ป.6 25.9K
TEPB514140 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 5 คอมพิวเตอร์ช่วยงานเรา 11 ป.5 37.8K
TEPB514136 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 5 ก้าวสู่เทคโนโลยี 46 ป.5 18.2K
TEPB414087 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 4 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 64 ป.4 33K
TEPA314029 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 3 สร้างงานด้วยเทคโนโลยี 36 ป.3 22.5K