ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 283 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARMA314429 ข้อสอบ ศิลปะการละครสากล ชั้น ม.3 โดย อาจารย์กชกร เทศถมยา 90 ม.3 7.9K
ARPB414396 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 ความเป็นมาและคุณค่าของนาฏศิลป์ไทย 7 ป.4 38K
ARPB414395 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 นาฏศิลป์ไทยกับวัฒนธรรม 16 ป.4 15K
ARPB414394 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 การแสดงนาฏศิลป์และการละคร 12 ป.4 10.6K
ARPB414393 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม 5 ป.4 12.3K
ARPB414392 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 ทักษะดนตรี 20 ป.4 14.2K
ARPB414391 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 เครื่องดนตรี 10 ป.4 16.1K
ARPB414390 ข้อสอบ ศิลปะ ป. 4 สร้างสรรค์งานศิลป์ 18 ป.4 12.5K
ARPB414389 ข้อสอบศิลปะ ป. 4 พื้นฐานงานศิลป์ 12 ป.4 11.1K
ARMB614385 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 บาทบาทและการอนุรักษ์ดนตรี 27 ม.6 6K
ARMB614379 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 การถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของผลงานดนตรี 32 ม.6 4.5K
ARMB614377 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 การละเล่นพื้นเมือง 8 ม.6 4K
ARMB614375 ข้อสอบ ศิลปะ ม.6 เทคนิค วิธีการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 5 ม.6 10K
ARMB514358 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 นาฎศิลป์และการละครในแต่ละสมัย 29 ม.5 5K
ARMB514356 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 ดนตรีในแต่ละวัฒนธรรม 19 ม.5 7.3K
ARMB514351 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 ทักษะและการสร้างสรรค์ละคร 4 ม.5 2.4K
ARMB514350 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 ทักษะดนตรี 14 ม.5 1.7K
ARMB514348 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 รูปแบบทัศนศิลป์ตะวันออกและตะวันตก 7 ม.5 9.3K
ARMB514340 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 วิเคราะห์งานทัศนศิลป์ 12 ม.5 4.1K
ARMB514339 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 เทคโนโลยีและการออกแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 6 ม.5 2.6K
ARMB514338 ข้อสอบ ศิลปะ ม.5 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 9 ม.5 17.7K
ARMB414335 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 การแสดงนาฎศิลป์และการละคร 35 ม.4 7K
ARMB414334 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 ยุคสมัยของดนตรี 30 ม.4 9.2K
ARMB414326 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 วงดนตรี 5 ม.4 2.6K
ARMB414325 ข้อสอบ ศิลปะ ม.4 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 9 ม.4 12.2K