ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 216 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEMB614384 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 เปิดโลกอาชีพ 19 ม.6 16.8K
TEMB614383 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 เทคโนโลยีสัมพันธ์ 61 ม.6 4.5K
TEMB614371 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 6 สัมพันธภาพในครอบครัว 20 ม.6 5.9K
TEMB514364 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 5 เปิดโลกอาชีพ 15 ม.5 7.6K
TEMB514359 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 5 ดีไซน์ สร้าง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 53 ม.5 2.4K
TEMB514357 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 5 เทคโนโลยีสัมพันธ์ 17 ม.5 2.4K
TEMB514337 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 5 สัมพันธภาพในครอบครัว 15 ม.5 2.8K
TEMB414336 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 4 เปิดโลกอาชีพ 15 ม.4 6.3K
TEMB414327 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 4 สัมพันธภาพในครอบครัว 20 ม.4 20.4K
TEMA314321 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 เส้นทางสู่อาชีพ 19 ม.3 25.1K
TEMA314295 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 การทำงานเชิงประสิทธิภาพ 25 ม.3 11K
TEMA214286 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ประสบการณ์อาชีพ 25 ม.2 19.6K
TEMA214283 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 สื่อสารดี บริการด่วน 3 ม.2 6.9K
TEMA214279 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ความรู้พื้นฐานการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ 14 ม.2 8.2K
TEMA214269 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ทักษะการทำงาน 25 ม.2 13.5K
TEMA114241 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 เรียนรู้สู่อาชีพ 30 ม.1 28.2K
TEMA114229 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ทักษะการทำงาน 30 ม.1 18.4K
TEPB614194 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 6 อาชีพในฝัน 8 ป.6 38K
TEPB614176 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 6 ช่างประดิษฐ์ในบ้าน 13 ป.6 17.8K
TEPB614170 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 6 การจัดการในการทำงาน 18 ป.6 14.8K
TEPB514142 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 5 รู้จักงานอาชีพ 9 ป.5 33K
TEPB514132 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 5 กระบวนการทำงาน 34 ป.5 17.2K
TEPB414103 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 4 รู้จักอาชีพ 2 ป.4 33.3K
TEPB414061 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 4 รู้จักใช้ รู้จักรักษา 34 ป.4 18.4K
TEPA314058 ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป. 3 ข้อมูลรอบตัว 30 ป.3 15.8K