ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 763 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAMA214432 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงโดย อ. ดร.พรทิพย์ ธีรภานนท์ 20 ม.2 22.6K
MAMA214431 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 2 สมบัติของเลขยกกำลัง การแปลงทางเรขาคณิต และเอกนามและพหุนาม โดย อ. ดร.พรทิพย์ ธีรภานนท์ 20 ม.2 9.2K
MAMB614414 แนวข้อสอบ กสพท. คณิตศาสตร์ (PAT 1) ชุดที่ 2 45 ม.6 35.5K
MAMB614403 แนวข้อสอบ A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ม. 6 ชุดที่ 1 30 ม.6 52K
MAMA314401 แนวข้อสอบเข้า ม. 4 (เตรียมอุดมศึกษา) วิชาคณิตศาสตร์ 50 ม.3 151K
MAMB414388 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 4 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดย อาจารย์ไพโรจน์ โอ่งตั๋ว 20 ม.4 109.6K
MAMB414386 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 4 เซต โดย อาจารย์ไพโรจน์ โอ่งตั๋ว 20 ม.4 21.4K
KA014360 แนวข้อสอบเข้า ม. 1 วิชาคณิตศาสตร์ 50 ป.6 392.3K
MAMB614082 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 6 การสำรวจความคิดเห็น 10 ม.6 16.9K
MAMB614081 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.6 สถิติ ชุดที่ 2 35 ม.6 23.1K
MAMB614080 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 6 สถิติ ชุดที่ 1 20 ม.6 68.6K
MAMB614079 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 6 อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต 9 ม.6 29.8K
MAMB614078 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 6 ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต 26 ม.6 28.2K
MAMB514047 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 5 การจัดหมู่และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ชุดที่ 2 25 ม.5 38.3K
MB514046 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 5 การจัดหมู่และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ชุดที่ 1 25 ม.5 5.9K
MAMB514045 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ 16 ม.5 45.5K
MB514044 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 5 จำนวนจริง 34 ม.5 6.2K
MAMB414039 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 40 ม.4 102.2K
MAMB414038 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 4 การให้เหตุผล 15 ม.4 12.8K
MAMB414037 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 4 เซต 20 ม.4 107.2K
MAMB414036 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 4 จำนวนจริง 25 ม.4 51.6K
MAMA314025 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 3 การนำเสนอข้อมูลและสถิติ 19 ม.3 36.7K
MAMA314024 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 3 การทดลองสุ่มและความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 13 ม.3 21.4K
MAMA314023 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 12 ม.3 153.1K
MAMA314022 ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม. 3 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 14 ม.3 20.8K