ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 591 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPB613544 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561 16 ป.6 4.3K
SCPB613543 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561 30 ป.6 0
LAPB613542 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 40 ป.6 1.8K
THPB613534 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561 32 ป.6 11K
PB613524 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 66 ป.6 26.9K
MAPB613523 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 63 ป.6 0
LAPB613522 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3 60 ป.6 29.8K
LAPB613521 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 2 60 ป.6 11.6K
MAPB613520 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 63 ป.6 49.7K
LAPB613519 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 1 60 ป.6 40.4K
PB613505 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ป.6 40 ป.6 18.1K
PB613504 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 32 ป.6 33.6K
PB613503 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ป.6 40 ป.6 7.7K
PB613502 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 20 ป.6 1.1K
PB613501 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 32 ป.6 18.2K
PB613489 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 5 32 ป.6 113
PB613487 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 4 31 ป.6 2.7K
PB613486 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 3 32 ป.6 2.1K
PB613485 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 2 32 ป.6 76
PB613483 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ O-NET ป. 6 ชุด 1 32 ป.6 10
PB613482 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี59 20 ป.6 14K
PB613481 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี53 20 ป.6 5.7K
PB613479 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี58 20 ป.6 6.5K
PB613476 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 40 ป.6 3.5K
PB613473 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 34 ป.6 21.7K