Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

เคมี

Editor's Picks
การขยายตัวและหดตัวของสสาร
เมื่อสสารได้รับความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและระยะห่างระหว่างอนุภาคมากขึ้น จึงขยายตัว แต่หากสูญเสียความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนที่ช้าลงและมีระยะห่างระหว่างอนุภาคลดลง จึงหดตัว ซึ่งเรานำความรู้เรื่องการขยายตัวและหดตัวของสสารมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย
เคมี | 33K Views
Contents of the week
เคมี
ผลการค้นหา 118 บทความ Last | Most View
ทำไมเทพีเสรีภาพจึงมีสีเขียว
สัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาที่ทุกคนรู้จักกันดี ก็คือ รูปปั้นเทพีเสรีภาพ (The Statue of Liberty) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีสีน้ำตาลหรือสีทองแดง แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสีเขียวไปแล้ว สีเขียวนี้เกิดจากอะไร
เคมี | 1K Views
การสันดาปหรือการเผาไหม้ทางเคมี : การเผาไหม้ที่สมบูรณ์และการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์
เราสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้ด้วยพาหนะต่าง ๆ ที่มีเชื้อเพลิงเป็นตัวขับเคลื่อน แต่เชื้อเพลิงนั้นต้องเกิดการสันดาป เพื่อเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานก่อนจึงจะสามารถขับเคลื่อนรถ เรือ หรือแม้แต่เครื่องบินให้เคลื่อนที่ไปได้
เคมี | 7K Views
ความหนาแน่น (Density) คืออะไร
เคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมของบางอย่างชิ้นเล็กนิดเดียวแต่หนักมาก ขณะที่ของบางอย่างดูชิ้นใหญ่กว่ามาก แต่กลับมีน้ำหนักเบา สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกัน ก็คือ สมบัติเฉพาะอย่างหนึ่งของสารที่เรียกว่า ความหนาแน่น
เคมี | 11K Views