Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Science > Chemistry
Science

เคมี

Editor's Picks
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานนิวเคลียร์ สิ่งมีชีวิตต้องอาศัยพลังงานในการดำรงชีวิตและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีสุดท้าย เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นแก่มนุษย์และยังช่วยให้เกิดการสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารในพืช เราใช้ฟืน ถ่าน และก๊าซให้พลังงา
เคมี | 13 Views
Contents of the week
7
Contents
5
Content creator
1
sanomaru
Blogger of the week
2
Plookpedia
Blogger of the week
เคมี
ผลการค้นหา 7 บทความ Last | Most View
พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ อีกหนึ่งทางออกของภาวะโลกร้อน
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดใหม่ สร้างจากคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำตาล และสามารถย่อยสลายกลับไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำตาลได้โดยแบคทีเรียในดิน ซึ่งนำไปสู่การลดปัญหาโลกร้อนได้
เคมี | 19 Views
พลังงานนิวเคลียร์
พลังงานนิวเคลียร์ สิ่งมีชีวิตต้องอาศัยพลังงานในการดำรงชีวิตและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีสุดท้าย เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นแก่มนุษย์และยังช่วยให้เกิดการสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตอาหารในพืช เราใช้ฟืน ถ่าน และก๊าซให้พลังงา
เคมี | 13 Views
สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร
สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร ถ้าจะถามเด็ก ๆ ว่าทำไมจึงต้องกินอาหารเด็ก ๆ ก็คงตอบว่าเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงไม่เจ็บป่วย มีแรงวิ่งเล่นได้เด็ก ๆ ต้องกินอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย วันหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า ๓ มื้อ มื้อเช้า มื้อกลางวัน
เคมี | 34 Views