Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Edu

การศึกษา

Editor's Picks
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
แผนที่คือ รูปภาพซึ่งช่วยให้เรารู้ว่าพื้นผิวของโลกมีลักษณะเป็นอย่างไรแผนที่ช่วยให้เรารู้ที่ตั้งของประเทศรู้ที่ตั้งของจังหวัดรู้ตำแหน่งของภูเขารู้ที่เกิดของแม่น้ำรู้เส้นทางของถนนรู้ตำแหน่งของสะพานรู้ขนาดของอำเภอและตำบลรู้ลักษณะของฝั่งทะเลและอื่น ๆ อีกมากดัง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
แผนที่คือ รูปภาพซึ่งช่วยให้เรารู้ว่าพื้นผิวของโลกมีลักษณะเป็นอย่างไรแผนที่ช่วยให้เรารู้ที่ตั้งของประเทศรู้ที่ตั้งของจังหวัดรู้ตำแหน่งของภูเขารู้ที่เกิดของแม่น้ำรู้เส้นทางของถนนรู้ตำแหน่งของสะพานรู้ขนาดของอำเภอและตำบลรู้ลักษณะของฝั่งทะเลและอื่น ๆ อีกมากดัง
คุณหนุ่ม อรรถพร ธีมากร เผยเหตุผลเลือกโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพให้บุตรชายสุดที่รัก
คุณหนุ่ม อรรถพร ธีมากร ที่นอกจากสวมบทบาทการเป็นนักแสดง, ผู้กำกับและยังเป็นคุณพ่อคนเก่งที่ดูแลเอาใจใส่บุตรชายเป็นอย่างดี วันนี้คุณหนุ่มได้มาร่วมพูดคุยในฐานะผู้ปกครองกับเหตุผลสำคัญที่เลือกโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ พระราม 9 ให้กับน้องอันดาวัย 3 ขวบกว่า
ดาวน์โหลดที่นี่ !! เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Commun
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBE

Webboard : การศึกษา

กระทู้ล่าสุด
Follow us