Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Edu

การศึกษา

Contents of the week
ดาวน์โหลดที่นี่ !! เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Commun
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBE
"โนอาห์ เว็บสเตอร์" จดลิขสิทธิ์พจนานุกรมเป็นครั้งเเรกของโลก
"โนอาห์ เว็บสเตอร์" (Noah Webster) นักพจนานุกรม ชาวอเมริกา ทำการจดลิขสิทธิ์พจนานุกรมฉบับพิมพ์เป็นครั้งแรกของสหรัฐอเมริกาชื่อว่า “พจนานุกรมภาษาอังกฤษของอเมริกา” (ชุด 2 เล่ม) (Webster's dictionary of the English Language) ที่รวบรวมคำศัพท์ คำนิยามต่างๆ ในภา
การประชุม "กล้าก้าว (Growth Mindset) : เติบโตด้วยศรัทธา เติบกล้าด้วยแรงใจ"
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม กล้าก้าว (Growth Mindset) : เติบโตด้วยศรัทธา เติบกล้าด้วยแรงใจ และบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Growth Mindset กับการปฏิรูปการศึกษา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู

Webboard : การศึกษา

กระทู้ล่าสุด
Follow us