Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Edu

การศึกษา

จัดเวทีครูใหญ่คู่ขนานพัฒนาการศึกษา เปิดปมปัญหาครู-นักเรียน
การแก้ปัญหาการศึกษาไทยในยุคที่ผ่านมา มักต้องรอนโยบายและงบประมาณลงมาจากส่วนกลาง จึงจะมีการแก้ปัญหาเกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงนั้น ปัญหาการศึกษามีอยู่หลากหลายมิติ ตั้งแต่เรื่องที่จำเป็นต้องแก้ระบบ ไปจนถึงเรื่องที่สามารถแก้ไขกันเองได้
เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ 2560
กรุงเทพฯคณะผู้จัด การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ ประจำปี2560ขอเชิญผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่6-7กรกฎาคม2560ณ โรงแรมบางกอกชฏา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่10พฤษภาคม2560
การส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านซีเยาะ
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนบ้านซีเยาะ ผู้ศึกษา นายสุพงศ์ศักดิ์ อุดม ปีการศึกษา 
เรียนต่อ ป.โท คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) ศูนย์ลำปาง http://fph.tu.ac.th/page_detail.php?id=2017-00082#ShowData มีเป้าหมายผลิตมหาบัณฑิตด้านการจัดการสาธารณสุข ที่มีความรู้ ทักษ

Webboard : การศึกษา

กระทู้ล่าสุด
Follow us