Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การศึกษา

Editor's Picks
การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา การที่เราจะเรียนรู้อะไรหากเราทั้งได้อ่าน ได้ยิน ได้ดู และได้สัมผัส เราก็จะยิ่งเข้าใจได้มากขึ้นกว่าที่มีคนมาเล่าให้ฟังเพียงอย่างเดียว สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้โดยนำเสนอทั้งข้อเขี
Contents of the week
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โหลดแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงานความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติ
เอกสารประกอบการเรียนชุดหน้าที่พลเมือง
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 3 เรื่อง การเมืองการปกครอง รายวิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส 22103 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นนวัตกรรมสำหรับจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเมืองการปกครอง ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้มีความรู้ ความเ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ผู้วิจัย สนธยา ส่งศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศ
6 วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ
6 วิธีเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ 1 ฝึกภาษาอังกฤษเข้าไว้ ถ้าบ้านของน้องส่งไปเอง ออกค่าใช้จ่ายเอง ยังไงน้องก็มีโอกาสได้ได้อยู่แล้ว ค่ะ พูดตรงๆ แบบไม่อ้อมค้อมเลยว่า เงิน สามารถช่วยจัดการหลายๆ อย่างได้(ในระดับนึง) เช่น น้องสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในเมือง

Webboard : การศึกษา

กระทู้ล่าสุด
Follow us