ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 591 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB611928 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 10 10 ป.6 25.2K
SOPB611927 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 9 10 ป.6 20.9K
SOPB611926 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 8 10 ป.6 19.3K
SOPB611924 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 7 10 ป.6 35.4K
SOPB611923 สถาบันการเงิน 10 ป.6 11.6K
SOPB611922 สหกรณ์ 10 ป.6 8.4K
SOPB611917 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 10 ป.6 90.9K
SOPB611909 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 5 10 ป.6 17.3K
SCPB611904 ข้อสอบ เข้า ม.1 gifted วิทยาศาสตร์ 8 ป.6 96.8K
SOPB611903 ศาสนาพุทธ 10 ป.6 13.2K
SOPB611902 ศาสนาที่เรานับถือ 10 ป.6 9.7K
SCPB611876 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง ร่างกายของเรา ชุดที่ 1 10 ป.6 19.4K
SCPB611870 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ 10 ป.6 17.2K
ARPB611854 แบบทดสอบประจำหน่วย 5 ป.6 28.7K
SOPB611826 แบบทดสอบ o-net สาระที่ 2 ชุดที่ 1 10 ป.6 12.6K
SOPB611783 แบบทสอบ o-net สาระที่ 1ชุดที่ 1 10 ป.6 10.1K
LAPB611765 ภาษาอังกฤษ ป.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 5 ป.6 107.3K
MAPB611740 การคูณสุดง่าย 10 ป.6 27.5K
SOPB611737 ภูมิศาสตร์ สถานที่สำคัญของไทย 5 ป.6 35K
SCPB611730 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง หินหรรษา 5 ป.6 18.1K
MAPB611726 ข้อสอบง่าย 10 ป.6 31.1K
MAPB611659 ข้อสอบมหาโหด ป.6/2 10 ป.6 27.2K
THPB611651 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 29 5 ป.6 136.5K
MAPB611649 ข้อสอบมหาโหด ป.6/1 10 ป.6 25.8K
MAPB611640 สมการ 6/3 10 ป.6 16.8K