ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 55 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA112764 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1 5 ป.1 45.5K
LAPA112490 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 2 5 ป.1 37.3K
LAPA112314 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 3 5 ป.1 50.6K
LAPA112239 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 4 5 ป.1 41.1K
LAPA112004 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 1 5 ป.1 26.5K
LAPA111882 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ที่เด็ก ป. 1 ควรรู้ 10 ป.1 33.8K
LAPA111582 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 5 7 ป.1 19.9K
LAPA111284 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 6 10 ป.1 26.3K
LAPA111200 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 2 20 ป.1 39.3K
LAPA111086 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 20 ป.1 25.8K
LAPA111022 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป. 1 คำศัพท์ ชุดที่ 1 25 ป.1 27.1K
LAPA110562 ภาษาจีน ป. 1 คำศัพท์พื้นฐาน 21 ป.1 37.3K
LAPA110319 เดือนต่างๆ 5 ป.1 24.9K
LAPA110146 vocabulary 10 ป.1 17.3K
LAPA109962 Animals 10 ป.1 13K
LAPA109954 Fruits 10 ป.1 9.8K
LAPA107298 English 5 ป.1 31.8K
LAPA106665 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่27 10 ป.1 44.1K
LAPA106664 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่26 10 ป.1 24.9K
LAPA106663 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่25 10 ป.1 14.2K
LAPA106662 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่24 10 ป.1 14.6K
LAPA106538 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่23 10 ป.1 15.2K
LAPA106537 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่22 10 ป.1 10.9K
LAPA106535 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่21 10 ป.1 10.5K
LAPA106534 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่20 10 ป.1 12.8K