ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 55 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAPA112764 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 1 5 ป.1 42.3K
LAPA112490 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 2 5 ป.1 36.3K
LAPA112314 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 3 5 ป.1 49.9K
LAPA112239 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 4 5 ป.1 40.6K
LAPA112004 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 1 5 ป.1 25.8K
LAPA111882 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ที่เด็ก ป. 1 ควรรู้ 10 ป.1 32.8K
LAPA111582 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 5 7 ป.1 19.6K
LAPA111284 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 6 10 ป.1 26.3K
LAPA111200 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ชุดที่ 2 20 ป.1 38.9K
LAPA111086 แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ 20 ป.1 25.5K
LAPA111022 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ป. 1 เรื่องคำศัพท์ ชุดที่ 1 25 ป.1 26.8K
LAPA110562 ภาษาจีน 21 ป.1 36.8K
LAPA110319 เดือนต่างๆ 5 ป.1 24.6K
LAPA110146 vocabulary 10 ป.1 17.3K
LAPA109962 Animals 10 ป.1 12.7K
LAPA109954 Fruits 10 ป.1 9.7K
LAPA107298 English 5 ป.1 31.6K
LAPA106665 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่27 10 ป.1 43.9K
LAPA106664 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่26 10 ป.1 24.7K
LAPA106663 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่25 10 ป.1 14.2K
LAPA106662 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่24 10 ป.1 14.5K
LAPA106538 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่23 10 ป.1 15.1K
LAPA106537 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่22 10 ป.1 10.7K
LAPA106535 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่21 10 ป.1 10.4K
LAPA106534 ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุดที่20 10 ป.1 12.6K