Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

วิศวกรรมศาสตร์

Editor's Picks
กังหันน้ำชัยพัฒนา
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ ทำให้มีโครงการในพระราชดำริและสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์มากมาย รวมถึงกังหันน้ำชัยพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พระองค์พระราชทานเพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย
Contents of the week
24
Contents
7
Content creator
1
thaiscience
Blogger of the week
วิศวกรรมศาสตร์
ผลการค้นหา 24 บทความ Last | Most View
เซ็นเซอร์อัจฉริยะสำหรับการติดตามปริมาณน้ำและเก็บเกี่ยวพลังงาน
โครงการ SMARTWATER ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบอัจฉริยะในการติดตามโครงสร้างพื้นฐานน้ำ ผ่านการศึกษาการทำงานของเครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานและติดตามโครงสร้างพื้นฐานน้ำได้อย่างทันที
ความสำเร็จอีกก้าวของการพัฒนาจมูกอิเล็กทรอนิกส์
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้พัฒนาระบบตรวจจับและจำแนกกลิ่น ซึ่งถือเป็นประตูสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการสร้างจมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์
กระบวนการผลิตโลหะมวลเบาสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการสร้างโลหะมวลเบาจะช่วยอุตสาหกรรมยานยนต์และอวกาศให้สามารถผลิตยานพาหนะที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานสูงขึ้นได้