Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Science

เคมี

Editor's Picks
การขยายตัวและหดตัวของสสาร
เมื่อสสารได้รับความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและระยะห่างระหว่างอนุภาคมากขึ้น จึงขยายตัว แต่หากสูญเสียความร้อน อนุภาคจะเคลื่อนที่ช้าลงและมีระยะห่างระหว่างอนุภาคลดลง จึงหดตัว ซึ่งเรานำความรู้เรื่องการขยายตัวและหดตัวของสสารมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย
เคมี | 3K Views
Contents of the week
112
Contents
16
Content creator
1
Rezonar
Blogger of the week
เคมี
ผลการค้นหา 112 บทความ Last | Most View
ต้นไม้เรืองแสงทดแทนเสาไฟริมถนน
นักวิจัยจาก MIT ใช้หลักการคล้ายการส่องแสงของหิ่งห้อย สร้างต้นไม้เรืองแสง คาดว่าจะนำไปต่อยอดใช้กับต้นไม้ขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนความสว่างจากเสาไฟฟ้าริมถนนได้ในอนาคต ช่วยในการลดภาวะโลกร้อน
เคมี | 4K Views
เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างวัสดุนาโน
นักวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสหภาพยุโรปได้พัฒนาวัสดุนาโนผ่านการใช้นวัตกรรมด้านไฟฟ้า ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สารละลายในน้ำ (สารละลายที่ตัวทำละลายเป็นน้ำ)
เคมี | 981 Views
เทคโนโลยีใหม่ในการสร้างพันธะทางเคมี
นักเคมีอินทรีย์อาจจะสามารถปฏิวัติอุตสาหกรรมเคมีและยาได้โดยการเปลี่ยนสารเคมีต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปสาร ประกอบอินทรีย์ที่มีมูลค่าได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายน้อย
เคมี | 1K Views