Home
Education
Knowledge
Blog
TV
Do Good
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

สัตว์

Contents of the week
รู้จักกับ ม้าทรงประจำในพระองค์หญิงฯ นำขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 6 ในวันที่ 29 ต.ค.60
รู้จักกับ ม้าทรงประจำในพระองค์หญิงฯ นำขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ 6 ในวันที่ 29 ต.ค.60
ม้า
ม้า ในสมัยโบราณคนรู้จักนำสัตว์มาเลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร เพื่อช่วยในการทำงาน สัตว์เลี้ยงประเภทสัตว์ใหญ่ ได้แก่ ช้าง ม้า โค กระบือ สมัยที่คนยังไม่มีเครื่องจักร เครื่องยนต์ให้ทุ่นแรงคนก็ได้อาศัยสัตว์เหล่านี้ทำงานประเภทหนัก เช่น ใช้ช้างลากซุง ใช้ม้าขับขี่
สัตว์ | 785 Views
แมลง
คนเราเมื่อไปอาศัยอยู่ในที่ใด ก็มักจะพบแมลง ซึ่งเป็นสัตว์ร่วมโลกกับเรา อาศัยอยู่ด้วยเสมอ และเรามักจะเรียกแมลงเหล่านี้ในชื่อต่างๆ กัน เช่น เมื่อเราอยู่ในบ้าน ก็มักจะมีแมลง เช่น ยุงมากัดดูดกินเลือดของเรา มีแมลงวันมาตอมที่อาหาร ทำให้อาหารสกปรก และบางครั้งก็นำ
การเลี้ยงปลาในบ่อ
การเลี้ยงปลาในบ่อ การเลี้ยงปลาส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในบ่อ ซึ่งมีการควบคุมการขยายพันธุ์ การให้อาหาร การเจริญเติบโต ขนาด และอัตราการปล่อย ตลอดจนให้การดูแลรักษา แทนที่จะปล่อยปละละเลยให้เป็นไปตามธรรมชาติ การเลี้ยงปลาในบ่อเป็นการพัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิดผลผ
สัตว์ | 717 Views

Webboard : สัตว์

กระทู้ล่าสุด
Follow us