ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 291 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMA312074 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 5.7K
LAMA312073 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 6.1K
LAMA312072 ข้อสอบ Listening ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 5 ม.3 32.5K
LAMA312052 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่18 16 ม.3 13.5K
LAMA312051 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่17 17 ม.3 17.4K
LAMA311996 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่16 17 ม.3 4.9K
LAMA311995 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่15 13 ม.3 6.5K
SOMA311956 วัฒนธรรม 10 ม.3 61.3K
SOMA311921 การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี 20 ม.3 34.8K
SOMA311908 พระสงฆ์ 20 ม.3 17.5K
SOMA311906 พระธรรม 20 ม.3 15.1K
SOMA311905 พระพุทธ 20 ม.3 40.7K
THMA311895 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การคัดลายมือ 10 ม.3 98K
THMA311892 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร 10 ม.3 84.7K
THMA311889 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 10 ม.3 55.1K
THMA311883 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ 10 ม.3 54.5K
THMA311877 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 10 ม.3 155.6K
LAMA311864 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่14 17 ม.3 5.5K
LAMA311863 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่13 20 ม.3 6.3K
LAMA311862 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่12 18 ม.3 6.1K
LAMA311861 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่11 14 ม.3 4.2K
LAMA311860 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่10 18 ม.3 5.2K
MAMA311843 พื้นที่ผิว และปริมาตร 10 ม.3 178.6K
SCMA311837 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1 10 ม.3 109.5K
MAMA311830 สถิติ 10 ม.3 44.1K