ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 193 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA211225 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง แรงและปฏิกิริยาทางเคมี 20 ม.2 87.4K
SCMA111224 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง พลังงานความร้อน ชุดที่ 1 10 ม.1 18.2K
SCMA111220 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง แรงและปริมาณ 20 ม.1 41.9K
SCMA111216 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง บรรยากาศและลมฟ้าอากาศ 10 ม.1 64.8K
SCMA011156 ธาตุ 20 มัธยมต้น 42.1K
SCMA211043 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบกลไกมนุษย์ 20 ม.2 75.8K
SCMA011032 เซลล์ มัธยมต้น 10 มัธยมต้น 30.7K
SCMA311031 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 16 15 ม.3 98.8K
SCMA311030 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 15 20 ม.3 62.1K
SCMA311026 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 14 19 ม.3 50.5K
SCMA311025 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 13 20 ม.3 151.1K
SCMA010922 การย่อยอาหาร 10 มัธยมต้น 41.6K
SCMA110912 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ชุดที่ 5 25 ม.1 23.5K
SCMA310836 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 3 20 ม.3 45.9K
SCMA110809 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง พืช ชุดที่ 2 5 ม.1 17.4K
SCMA110716 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1 15 ม.1 13.6K
SCMA110681 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 9 20 ม.1 17.2K
SCMA110676 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 8 20 ม.1 15.7K
SCMA110675 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 7 20 ม.1 11.7K
SCMA110629 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 6 20 ม.1 15.7K
SCMA010624 โลกและดวงดาวน่ารู้ 25 มัธยมต้น 38.4K
SCMA010620 ระบบย่อยอาหาร 3 5 มัธยมต้น 9.9K
SCMA010619 ระบบย่อยอาหาร 2 5 มัธยมต้น 8.5K
SCMA010618 ระบบย่อยอาหาร 1 5 มัธยมต้น 11.7K
SCMA110612 แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 5 20 ม.1 10.7K