ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 93 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMB613354 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 4 23 ม.6 8.4K
SOMB613353 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 3 20 ม.6 6.9K
SOMB613352 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 2 22 ม.6 6.3K
SOMB613351 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ชุดที่ 1 22 ม.6 8.4K
SOMB613347 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 หน้าที่พลเมือง 10 ม.6 13.7K
SOMB613346 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.6 8.7K
SOMB613345 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 ภูมิศาสตร์ 10 ม.6 15K
SOMB613344 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2559 พระพุทธศาสนา 10 ม.6 7.8K
SOMB613342 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 1 10 ม.6 6.8K
SOMB613307 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 4 20 ม.6 5.8K
SOMB613306 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 3 20 ม.6 3.3K
SOMB613305 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 3.4K
SOMB613304 ข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 6K
SOMB613251 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2557 ชุดที่ 2 25 ม.6 7.5K
SOMB613250 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2557 ชุดที่ 1 25 ม.6 3.9K
SOMB613236 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2556 ชุดที่ 2 25 ม.6 4.7K
SOMB613234 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2556 ชุดที่ 1 25 ม.6 3.7K
SOMB613227 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2555 ชุดที่ 2 25 ม.6 3.7K
SOMB613226 ข้อสอบวิชาสามัญ สังคมศึกษา ปี 2555 ชุดที่ 1 25 ม.6 4.5K
SOMB612801 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 5 20 ม.6 54.6K
SOMB612800 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ม.6 15.5K
SOMB612799 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.8K
SOMB612725 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ม.6 14.5K
SOMB612724 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา(2553) ชุดที่1 20 ม.6 29.6K
SOMB612723 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ม.6 6.9K