ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 27 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA313348 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.3 23.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA313343 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.3 30.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA312529 ระบบย่อยอาหาร 5 ม.3 111.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311837 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1 10 ม.3 92.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311312 ระบบย่อยอาหาร 20 ม.3 61.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311031 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่4 15 ม.3 79.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311030 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่3 20 ม.3 54.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311026 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่2 19 ม.3 40.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA311025 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่1 20 ม.3 126K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA310836 solar system 20 ม.3 35.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA310610 เคลื่อนที่แนวตรง 5 ม.3 48.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA310133 ข้อสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมฯ , รร.มหิดลฯ 10 ม.3 84.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA309148 ดาราศาสตร์ ม.3 25 ม.3 85.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA305920 ดาราศาสตร์ 19 ม.3 61.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA02759 การประหยัดไฟ 10 ม.3 23.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300661 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่12 11 ม.3 61.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300660 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่11 20 ม.3 38.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300659 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่10 20 ม.3 63.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300658 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่9 15 ม.3 81.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300657 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่8 15 ม.3 29.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300656 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่7 15 ม.3 31.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300655 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่6 15 ม.3 47.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300654 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่5 20 ม.3 74.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300595 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่4 15 ม.3 63.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA300594 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่3 15 ม.3 33.7K เริ่มทำข้อสอบ