ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 27 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA313348 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.3 23.5K
SCMA313343 ข้อสอบ O-NET ม. 3 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.3 38.9K
SCMA312529 ระบบย่อยอาหาร 5 ม.3 116.9K
SCMA311837 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1 10 ม.3 98.2K
SCMA311312 ระบบย่อยอาหาร 20 ม.3 64.5K
SCMA311031 แนวข้อสอบ ม. 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4 15 ม.3 82.6K
SCMA311030 แนวข้อสอบ ม. 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3 20 ม.3 54.2K
SCMA311026 แนวข้อสอบ ม. 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2 19 ม.3 42.5K
SCMA311025 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่1 20 ม.3 132.2K
SCMA310836 solar system 20 ม.3 36.3K
SCMA310610 เคลื่อนที่แนวตรง 5 ม.3 50K
SCMA310133 ข้อสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมฯ , รร.มหิดลฯ 10 ม.3 84.2K
SCMA309148 ดาราศาสตร์ ม.3 25 ม.3 92.9K
SCMA305920 ดาราศาสตร์ 19 ม.3 64K
SCMA02759 การประหยัดไฟ 10 ม.3 24.7K
SCMA300661 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่12 11 ม.3 62.5K
SCMA300660 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่11 20 ม.3 38.1K
SCMA300659 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่10 20 ม.3 63.4K
SCMA300658 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่9 15 ม.3 86.5K
SCMA300657 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่8 15 ม.3 30.5K
SCMA300656 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่7 15 ม.3 31.1K
SCMA300655 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่6 15 ม.3 50.3K
SCMA300654 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่5 20 ม.3 79.8K
SCMA300595 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่4 15 ม.3 68.4K
SCMA300594 วิชาวิทยาศาสตร์ม.3 ชุดที่3 15 ม.3 35.7K