หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 58 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB613317 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 129.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613314 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ป.6 49.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB613098 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย(ปี2554) ชุดที่2 14 ป.6 97.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB613097 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย(ปี2554) ชุดที่1 14 ป.6 73K เริ่มทำข้อสอบ
THPB612424 เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.ดัง 5 ป.6 340.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB612421 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่2 12 ป.6 137K เริ่มทำข้อสอบ
THPB612420 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่1 12 ป.6 119.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB612417 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ปี 2552 20 ป.6 110.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB612005 การอ่าน 5 ป.6 160.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611651 ภาษาไทยง่ายมากๆ 5 ป.6 125.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611432 o-net ภาษาไทย(ชุดที่1) 10 ป.6 308.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611426 แนวข้อสอบ o-net 5 ป.6 138.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611404 คำประพันธ์ ป.6 5 ป.6 56.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611393 แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 ป.6 193K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611376 เตรียมสอบO-NETภาษาไทย 10 ป.6 120K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611326 เตรียมสอบเข้า ม.1 10 ป.6 341.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611232 กทลีตานี+ละครย้อนคิด 20 ป.6 44.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611168 ภาษาพาที หน่วยที่ 12 5 ป.6 28.8K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611133 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่5 20 ป.6 81.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611132 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 27.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611127 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 31.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611126 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 55.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611125 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 84.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB610804 ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม 9 ป.6 52.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB610008 ภาษาพาที หน่วยที่ 2 10 ป.6 52.7K เริ่มทำข้อสอบ