ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 58 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB613317 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 152.7K
SCMB613314 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ป.6 49.4K
THPB613098 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย(ปี2554) ชุดที่2 14 ป.6 102.1K
THPB613097 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย(ปี2554) ชุดที่1 14 ป.6 73K
THPB612424 เตรียมสอบเข้า ม.1 รร.ดัง 5 ป.6 352.9K
THPB612421 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 2 12 ป.6 139.9K
THPB612420 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 1 12 ป.6 121.5K
THPB612417 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2552 20 ป.6 114K
THPB612005 การอ่าน 5 ป.6 165.3K
THPB611651 ภาษาไทยง่ายมากๆ 5 ป.6 131.5K
THPB611432 o-net ภาษาไทย(ชุดที่1) 10 ป.6 308.5K
THPB611426 แนวข้อสอบ o-net 5 ป.6 142.3K
THPB611404 คำประพันธ์ ป.6 5 ป.6 58.5K
THPB611393 แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 10 ป.6 193K
THPB611376 เตรียมสอบO-NETภาษาไทย 10 ป.6 122.5K
THPB611326 เตรียมสอบเข้า ม.1 10 ป.6 341.6K
THPB611232 กทลีตานี+ละครย้อนคิด 20 ป.6 45.6K
THPB611168 ภาษาพาที หน่วยที่ 12 5 ป.6 30.6K
THPB611133 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่5 20 ป.6 81.6K
THPB611132 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 28.7K
THPB611127 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 32.3K
THPB611126 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 56.9K
THPB611125 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ป.6 84.3K
THPB610804 ขุนช้าง ขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม 9 ป.6 56.9K
THPB610008 ภาษาพาที หน่วยที่ 2 10 ป.6 54.5K