รู้ รัก ภาษาไทย กับหนูเอ่ย ตอน พาหนะน่ารู้
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 30 มี.ค. 53
6.8K views

รู้ รัก ภาษาไทย กับหนูเอ่ย ตอน พาหนะน่ารู้
รู้ รัก ภาษาไทย กับหนูเอ่ย ตอน พาหนะน่ารู้ / คำที่นำเสนอ : พาหนะ-พาหะ

พาหนะ กับพาหะ มีรูปและเสียงคล้ายกันแต่มีความหมายต่างกัน

พาหนะ คือเครื่องนำไป, เครื่องขับขี่, สัตว์สำหรับขี่บรรทุกหรือลากเข็นมีช้าง ม้า โค กระบือ เป็นต้น เรียกว่า สัตว์พาหนะ, ยานต่างๆ มีรถและเรือ เป็นต้น เรียกว่า ยานพาหนะ

พาหะ คือ ตัวนำ อาจหมายถึงคนหรือสัตว์ที่มีเชื้อโรคอยุ่ในร่างกาย ซึ่งอาจติดต่อถึงผู้อื่นได้
คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง มารยาทในการฟัง
3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 28
80K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 12
29.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 22
14.5K views