เทคนิคสีน้ำ ตอน วัสดุเหลือใช้กับงานศิลปะ (2)
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
21 ส.ค. 52
 | 23.7K views

เทคนิคสีน้ำ ตอน วัสดุเหลือใช้กับงานศิลปะ (2) 1
เทคนิคสีน้ำ ตอน วัสดุเหลือใช้กับงานศิลปะ (2) 2
เทคนิคสีน้ำ ตอน วัสดุเหลือใช้กับงานศิลปะ (2) 3
เทคนิคสีน้ำ ตอน วัสดุเหลือใช้กับงานศิลปะ (2) 4 (จบ)

เทคนิคสีน้ำ ตอน วัสดุเหลือใช้กับงานศิลปะ (2)
เทคนิคง่ายๆในการใช้สีน้ำจากวัสดุที่เหลือใช้ เพื่อให้เกิดงานศิลปะขึ้น

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ศิลปะ
รำซัดชาตรี
9.8K views
ศิลปะ
กายวิภาคของสายเสียง
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ดนตรีเบื้องต้น
26.3K views
แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2554 ชุดที่ 2
14.9K views
แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์ ชุดที่2
6.6K views
แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2553 ชุดที่ 1
11.5K views