รู้ รัก ภาษาไทย ตอน เกษียณ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
23 ก.พ. 53
 | 3.7K views

รู้ รัก ภาษาไทย ตอน เกษียณ

เกษียณ หมายถึง ยุติการทำงาน เป็นคนที่อายุ 60 ปีแล้ว ไม่ต้องทำงาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 29
97.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 มาตราตัวสะกด
61.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 3
150.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง มารยาทในการฟัง
3K views