รู้ รัก ภาษาไทย ตอน โจทย์-โจทก์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
23 ก.พ. 53
 | 10.1K views

รู้ รัก ภาษาไทย ตอน โจทย์-โจทก์

โจทย์ ใช้กับ โจทย์เลข เพราะว่า าก
โจทก์ ใช้กับ ล่าวหา เป็นคำที่ยื่นฟ้องต่อศาล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง มารยาทในการฟัง
3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 9
17.3K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ลูกเเกะของซาฟียะห์
62.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ
109.4K views