ภาษาไทย ป.6 ตอน คำราชาศัพท์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
22 ม.ค. 53
 | 18.2K views

ภาษาไทย ป.6 ตอน คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์ ในอดีต คือคำที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดินแต่ในปัจจุบันเราจะหมายถึงคำที่เราใช้กับบุคคลที่ควรเคารพโดยสามารถแบ่งบุคคลออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ พระเจ้าแผ่นดิน พระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุสามเณร ข้าราชการ และสุภาพชนทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการใช้คำสรรพนามราชาศัพท์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของบุคคล รวมถึงคำกริยาราชาศัพท์ด้วย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง มาตราตัวสะกด
69K views
ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2552
105.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 28
117.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 20
28.2K views