ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
04 พ.ค. 63
 | 2.6K views

การเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุเกิดจากแรงลัพธ์ ซึ่งเป็นผลรวมของแรงหลายแรง ทั้งขนาด และทิศ ที่กระทำต่อวัตถุในเวลาเดียวกัน เมื่อแรงลัพธ์เป็นศูนย์ ถ้าวัตถุหยุดนิ่ง วัตถุก็ยังคงมีสภาพหยุดนิ่ง หรือถ้าวัตถุกำลังเคลื่อนที่ วัตถุก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไป​

ภาพ : shutterstock.com

แรง (force) เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง หรือเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ หรือทั้งเปลี่ยนรูปร่างและสภาพการเคลื่อนที่ แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ จึงมีทั้งขนาด และทิศทาง

แรงลัพธ์ คือ ผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในเวลาเดียวกัน เมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ วัตถุจะคงสภาพหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ตามกฎข้อที่ 1 ของนิวตัน พิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้

 

ภาพประกอบเนื้อหา Coming soon

 

มีแรง F1 และ F2 กระทำต่อวัตถุในแนวดิ่ง วัตถุหยุดนิ่ง

F1=F2  แรงลัพธ์ = 0 วัตถุยังหยุดนิ่ง

 

ภาพประกอบเนื้อหา Coming soon

 

มีแรง F1 และ F2 กระทำต่อวัตถุในแนวดิ่ง วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว

F1=F2  แรงลัพธ์ = 0 วัตถุยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว​

 

ภาพประกอบเนื้อหา Coming soon

 

มีแรง F1 และ F2 กระทำต่อวัตถุในแนวดิ่ง มีแรง F3 และ F4 กระทำต่อวัตถุในแนวระดับ วัตถุหยุดนิ่ง

F1=F2, F3=F4  แรงลัพธ์ = 0 วัตถุยังหยุดนิ่ง

 

ภาพประกอบเนื้อหา Coming soon

 

มีแรง F1 และ F2 กระทำต่อวัตถุในแนวดิ่ง มีแรง F3 และ F4 กระทำต่อวัตถุในแนวระดับ วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว

F1=F2, F3=F4  แรงลัพธ์ = 0 วัตถุยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน โดยครูวา
2.8K views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
59.5K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 12
60.7K views
ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
21.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1
86K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 2
77.9K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน โดยครูวา
2.8K views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
59.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 12
60.7K views
ข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ปี 2558 ชุดที่ 1
21.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 1
86K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ดาราศาสตร์ ชุดที่ 2
77.9K views