วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย พันธะเคมี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
03 ก.ค. 62
 | 2.1K views

พันธะเคมี


พันธะเคมี (Chemical bond) คือ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

การสร้างพันธะสามารถจำแนกได้เป็น 3 ชนิด โดยใช้ความแตกต่างของค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีเป็นตัวจำแนก ได้แก่
1. พันธะโคเวเลนต์
2. พันธะไอออนิก
3. พันธะโลหะ

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย โครงสร้างอะตอม 1
1.7K views
วิทยาศาสตร์
ชีทสรุปฟิสิกส์ ม. ปลาย การเคลื่อนที่แนวตรง
6.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4
3.1K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 1
3.5K views
แนวข้อสอบ วิชาฟิสิกส์ ม. 4 ชุดที่ 3
14.6K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 5
4.3K views