วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ระบบขับถ่ายและระบบหายใจ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
16 ต.ค. 62
 | 11.9K views

ระบบขับถ่ายและระบบหายใจ

 

ระบบขับถ่าย คือ ระบบที่ใช้ในการกำจัดของเสีย หรือส่วนที่เกินความต้องการของร่างกายออกไป

 

ระบบหายใจ เป็นระบบที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ โดยเซลล์ของสัตว์ต้องการแก๊สออกซิเจน เพื่อใช้ในปฏิกิริยาหายใจระดับเซลล์ และเซลล์จะผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ซึ่งต้องกำจัดออกจากร่างกายผ่านการหายใจ

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน โดยครูวา
2.9K views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
59.6K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 6
58.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง พันธุศาสตร์ (Genetic)
19.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 8
22.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 1
138.9K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ต้น ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบภูมิคุ้มกัน โดยครูวา
2.9K views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
59.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 6
58.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง พันธุศาสตร์ (Genetic)
19.7K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 8
22.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 1
138.9K views