ภาษาอังกฤษ ป. 6 : Article a, an, the
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
19 มิ.ย. 62
 | 19.4K views

ภาษาอังกฤษ ป. 6 เรื่อง Article : a, an, the


Article คือ คำที่ใช้วางหน้าคำนาม (Noun) ในภาษาอังกฤษ Article อยู่ 3 คำ คือ a, an  และ the โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. a / an ใช้นำหน้าคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง (Indefinite)

    a ใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียงพยัญชนะ และเป็นคำนามทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นอันไหน

    an ใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ ที่เป็นคำนามทั่วไปไม่ชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นอันไหน เช่นเดียวกับ a **แต่ an จะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ a, e, i, o, u


ข้อควรระวัง :

1. คำนามบางคำขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่ออกเสียงเป็นเสียงสระ จะใช้ an เช่น

    an hour (เอาเออร์)
    an x-ray  (เอกซเรย์)

2. คำนามบางคำขึ้นต้นด้วยสระ แต่ออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะ จะใช้ a  เช่น

    a European (ยูโรเปี้ยน)
    a one day (วัน เดย์)    
    a university (ยูนิเวอร์ซิตี้)
    a union (ยูเนียน)    


2. the ใช้นำหน้าคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง (Definite)

    the ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นเอกพจน์ พหูพจน์ ทั้งคำนามนับได้และนับไม่ได้ แต่คำนามนั้นต้องเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะเจาะจง หรือถูกกล่าวถึงเป็นครั้งที่สอง เป็นคำนามที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกันว่าคือสิ่งไหน อันไหน  

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ป. 6 : Conditional Sentences (If-Clause)
2.7K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ป. 6 : Conditional Sentences (If-Clause)
2.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษ ป.6 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
92.5K views
ภาษาอังกฤษ ป.6 Brave Talking
25K views
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่6
46.1K views
ภาษาอังกฤษ ป.6 แปลคำศัพท์ป.6
89.9K views