สรุปสมบัติที่สำคัญของน้ำ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
11 ต.ค. 61
 | 62.6K views

สรุปสมบัติที่สำคัญของน้ำ

 

 

สมบัติที่สำคัญของน้ำ คือ

1. น้ำที่ปรากฏบนโลกตามธรรมชาติมีได้ 3 ลักษณะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
2. น้ำละลายสารบางอย่างได้
3. น้ำเปลี่ยนรูปร่างได้ตามภาชนะที่บรรจุ
4. ผิวหน้าของน้ำอยู่ในแนวราบเสมอ


 

หัวเรื่อง : สรุปสมบัติที่สำคัญของน้ำ

เจ้าของผลงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ที่มา : https://oer.learn.in.th/search_detail/result/30952

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
เรื่องของพลังงาน
16.6K views
วิทยาศาสตร์
ไฟฟ้าภายในบ้าน
71.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 11
16.4K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10
71.5K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์
15.9K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา
26.9K views