ภาษาอังกฤษ ม. 1 เรื่อง มาจากที่ไหน Where are from?
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 10.4K views

บทสนทนาภาษาอังกฤษ
เรื่อง มาจากที่ไหน Where are from?


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
17K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษปลายภาคเรียนที่ 1/2552 ชุดที่3
19.5K views
ภาษาอังกฤษ ม.1 Present Simple Tense
42.1K views
ภาษาอังกฤษ ม.1 English easy
78.5K views
ภาษาอังกฤษ ม.1 since for
32.2K views