การใช้ตารางแก้ปัญหา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
07 มี.ค. 60
 | 12.5K views

การใช้ตารางแก้ปัญหา 

 


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น อสมการ
1K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น อสมการ
1.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สมบัติของจำนวนนับ
63.1K views
คณิตศาสตร์ ม.1 ชุดที่2
21.2K views
การบวกจำนวนเต็ม
58.1K views
วิชาคณิตศาสตร์ม.1 ชุดที่1
55K views