ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง วิเคราะห์วรรณคดีเรื่องสังข์ทอง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
17 ต.ค. 61
 | 29.6K views

 วิเคราะห์วรรณคดี เรื่อง สังข์ทอง

 

   สังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีตัวละครเอกคือ พระสังข์ กับ นางรจนา เนื้อเรื่องมีความสนุกสนานและเป็นที่นิยม


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
23.5K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
13.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง หลักภาษาไทย ชุดที่ 1
140.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง นิราศภูเขาทอง ชุดที่ 1
23K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระรามอาสา
75.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 5
67.5K views