ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง ข้อบังคับในการแต่งกาพย์ยานี 11
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 ต.ค. 61
50K views

กาพย์ยานี 11 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยคำเป็นคำกลอน

 

     ข้อบังคับในการแต่งกาพย์ยานี 11

     1.กาพย์ยานี 11 หนึ่งบทมี 2 บาท บาทเอกและบาทโท
          บาทหนึ่งแบ่งเป็น 2 วรรค วรรคหน้ามี 5 วรรคหลังมี 6
     2.การสัมผัสบังคับ หรือสัมผัสนอก จะเป็นสัมผัสสระเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ชนิด
          (1) สัมผัสระหว่างวรรค ได้แก่ คำสุดท้ายวรรคแรก สัมผัสกับคำที่ 1 หรือคำที่ 2,3 ของวรรคที่สอง คำสุดท้ายของวรรคที่สองส่งสัมผัสไปที่คำสุดท้ายของวรรคที่สาม
          (2) สัมผัสระหว่างบท ได้แก่ คำสุดท้ายของบทแรกส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทต่อไป


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
20K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
12.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 7
18.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง โคลงโลกนิติ
42.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 4
24.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง หลักภาษาไทย ชุดที่ 1
140.8K views