วิธีแก้โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
26 ธ.ค. 59
 | 39.2K views

หัวเรื่อง : วิธีแก้โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เจ้าของผลงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ที่มาของเนื้อหา https://oer.learn.in.th/search_detail/result/31908 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
18.8K views
คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2.2K views
กราฟ ชุด 1
61.4K views
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
0 views
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ชุด 1
117.9K views
สาระที่ 3 ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม
20.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
18.8K views
คณิตศาสตร์
ชีทสรุป คณิตศาสตร์ ม. 3 สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
2.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

กราฟ ชุด 1
61.4K views
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
0 views
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ชุด 1
117.9K views
สาระที่ 3 ตัวชี้วัด ค 3.1 ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม
20.3K views