ชื่อธาตุใหม่ 113, 115, 117, และ 118
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
03 ธ.ค. 59
 | 81.4K views

สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (International Union of Pure and Applied Chemistry หรือ IUPAC) มีมติอย่างเป็นทางการ ประกาศชื่อธาตุใหม่ 4 ตัวในตารางธาตุ ดังต่อไปนี้คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพใหญ่

 

  • - ธาตุลำดับที่ 113 ชื่อ Nihonium สัญลักษณ์ Nh

  • - ธาตุลำดับที่ 115 ชื่อ Moscovium สัญลักษณ์ Mc

  • - ธาตุลำดับที่ 117 ชื่อ Tennessine สัญลักษณ์ Ts

  • - ธาตุลำดับที่ 118 ชื่อ Oganesson สัญลักษณ์ Og

 

ที่มาของธาตุทั้ง 4 ตัวนี้ สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ ได้อธิบายไว้ว่า

ธาตุลำดับที่ 113 ชื่อ Nihonium สัญลักษณ์ Nh ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science (Japan) ประเทศญี่ปุ่น โดย Nh มาจากคำว่า Nihon ซึ่งเป็นคำเรียกชื่อประเทศญี่ปุ่น

- ธาตุลำดับที่ 115 ชื่อ Moscovium สัญลักษณ์ Mc ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ Joint Institute for Nuclear Research, Dubna (Russia) ในประเทศรัสเซีย โดยชื่อธาตุได้มาจากชื่อเมือง Moscow ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยแห่งนี้

- ธาตุลำดับที่ 117 ชื่อ Tennessine สัญลักษณ์ Ts ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ Oak Ridge National Laboratory (USA), Vanderbilt University (USA), Lawrence Livermore National Laboratory (USA) ซึ่งเป็นผู้ร่วมค้นพบธาตุนี้ ชื่อธาตุตั้งชื่อตามรัฐ Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการแห่งนี้

- ธาตุลำดับที่ 118 ชื่อ Oganesson สัญลักษณ์ Og ค้นพบโดยทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการ Joint Institute for Nuclear Research, Dubna (Russia) และ Lawrence Livermore National Laboratory (USA) ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ ศาสตราจารย์ Yuri Oganessian ผู้บุกเบิกการวิจัย 


ที่มาของเนื้อหา

IUPAC ANNOUNCES THE NAMES OF THE ELEMENTS 113, 115, 117, AND 118. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557. https://iupac.org/iupac-announces-the-names-of-the-elements-113-115-117-and-118/ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย แรงและสนามของแรง โดยครูแมค
1K views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย แรงและสนามของแรง โดยครูแมค
1K views
แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่1
18.3K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 4
1.2K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่4
6.5K views
แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 4
25.6K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย แรงและสนามของแรง โดยครูแมค
1K views
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย แรงและสนามของแรง โดยครูแมค
1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่1
18.3K views
ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 4
1.2K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง แสงอาทิตย์และพลังงาน ชุดที่4
6.5K views
แนวข้อสอบ วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 4
25.6K views