บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สำรวจสัตว์รอบตัว
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 14.1K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ ๑ ลักษณะของสัตว์
   โครงสร้างภายนอกของสัตว์
   ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก เท้า และขา


   หน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์
   ตา ใช้มอง, หู ใช้ฟัง, ปาก ใช้กิน, จมูก ใช้ดมและหายใจ, ผิวหนังและขน ทำให้ร่างกายอบอุ่น, เท้าและขา ใช้รับน้ำหนักตัวและเคลื่อนที่

 

 

 

 

 

 

   อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของสัตว์
   แต่ละชนิดจะมีอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่แตกต่างกันตามลักษณะรูปร่าง การดำรงชีวิต และแหล่งที่อยู่อาศัย


   รูปร่างของสัตว์
   สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันจะมีลักษณะรูปร่างและอวัยวะภายนอกที่ต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต

 
 
 

 

ตอนที่ ๒ สัตว์ใกล้ตัว
   สัตว์ในท้องถิ่น
   คือ สัตว์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ สัตว์บางชนิดอาจพบเห็นทั่วไปในหลายท้องถิ่นของเมืองไทย

 

 

 

 

 

 

การจัดกลุ่มสัตว์ในท้องถิ่น
   สามารถนำลักษณะภายนอกมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม


ประโยชน์ของสัตว์
   เช่น หมูให้เนื้อ ไก่ให้ไข่และเนื้อ วัวให้น้ำนมและเนื้อ ม้าลากรถ ควายไถนา และรังไหมใช้ทำผ้าไหม เป็นต้น

 แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
เรื่องของพลังงาน
17.1K views
วิทยาศาสตร์
ไฟฟ้าภายในบ้าน
72.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
8.3K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 17
9.8K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 29
50.4K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1
8.1K views