สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ เรื่อง เวกเตอร์ พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 พ.ย. 59
 | 7.5K views

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

- ปริมาณเวกเตอร์

- เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

- เวกเตอร์หนึ่งหน่วย

- ผลคูณเชิงสเกลาร์

- ผลคูณเชิงเวกเตอร์

- พื้นที่และปริมาตร

 

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหา rath center http://rathcenter.com/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.8K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.4K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่6
46.1K views
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ชุดที่ 2
0 views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5 ชุดที่3
12.8K views
แนวข้อสอบ GAT คณิตศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่1
34.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.8K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่6
46.1K views
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ชุดที่ 2
0 views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5 ชุดที่3
12.8K views
แนวข้อสอบ GAT คณิตศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่1
34.3K views