สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ เรื่อง เวกเตอร์ พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 พ.ย. 59
 | 7.7K views

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

- ปริมาณเวกเตอร์

- เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก

- เวกเตอร์หนึ่งหน่วย

- ผลคูณเชิงสเกลาร์

- ผลคูณเชิงเวกเตอร์

- พื้นที่และปริมาตร

 

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหา rath center http://rathcenter.com/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
5.3K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
375 views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่1
115.6K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5 ชุดที่1
44K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่ 1
14.7K views
ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2
27.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
5.3K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
375 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่1
115.6K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5 ชุดที่1
44K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่ 1
14.7K views
ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2
27.7K views