สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 พ.ย. 59
 | 9.5K views

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

- การวัดมุมในหน่วยเรเดียน

- ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

- การวัดมุมในหน่วยองศา

- การแปลงมุมเป็นรูปอย่างง่าย

- ตาราง

- กราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ

- ทบทวนสูตรเก่า

- สูตรผลบวกผลต่างมุม

- สูตรมุมสองเท่า สามเท่า ครึ่งเท่า

- สูตรแปลงผลคูณกับผลบวกลบ

- สมการตรีโกณมิติ

- ฟังก์ชันอาร์ค

- การนำไปใช้กับสามเหลี่ยม

 

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหา rath center http://rathcenter.com/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.8K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.4K views
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center
4.5K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2
22.5K views
แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553
18K views
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center
4.8K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.8K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center
4.5K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2
22.5K views
แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553
18K views
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 1 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center
4.8K views