สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 พ.ย. 59
 | 6.6K views

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

- ระยะระหว่างจุด

- จุดกึ่งกลาง

- ความชัน

- สมการกราฟเส้นตรง

- ระยะระหว่างจุดกับเส้นตรง

- ระยะระหว่างเส้นขนาน

 

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหา rath center http://rathcenter.com/

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
5.3K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
375 views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
8.6K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่4
17.4K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
6.4K views
แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2554 ชุดที่ 1
26.3K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
5.3K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
375 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 7
8.6K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่4
17.4K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 6
6.4K views
แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2554 ชุดที่ 1
26.3K views