สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ เรื่อง ทฤษฎีจำนวน พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 พ.ย. 59
 | 6.5K views

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

- การหารลงตัว

- จำนวนเฉพาะ

- ขั้นตอนวิธีการหาร

- การแปลงเลขฐาน

- การหารร่วมมาก

- ตัวคูณร่วมน้อย

 

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหา rath center http://rathcenter.com/

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.8K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.4K views
ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2
27.7K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5 ชุดที่3
12.8K views
คณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่5
24.1K views
คณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่6
40.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.8K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-Net คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2
27.7K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.5 ชุดที่3
12.8K views
คณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่5
24.1K views
คณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่6
40.7K views