สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ เรื่อง ตรรกศาสตร์ พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 พ.ย. 59
 | 31.4K views

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

- ประพจน์

- การเชื่อมประพจน์

- ตารางค่าความจริง

- สมมูล

- การทำประพจน์เป็นรูปอย่างง่าย

- สัจนิรันดร์

- การอ้างเหตุผล

- ตัวบ่งปริมาณ

- ประโยคเปิดสองตัวแปร

- นิเสธของตัวบ่งปริมาณ

 

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหา rath center http://rathcenter.com/

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
5.3K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
375 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่3
8.8K views
แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่2
8.3K views
แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 3
12.7K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่4
17.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
5.3K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
375 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย คณิตศาสตร์(2545) ชุดที่3
8.8K views
แนวข้อสอบ สอบตรงเข้าคณะเศรษฐศาสตร์ ชุดที่2
8.3K views
แนวข้อสอบ PAT 5 ปี 2552 ชุดที่ 3
12.7K views
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่4
17.4K views