สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ เรื่อง ตรรกศาสตร์ พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
09 พ.ย. 59
 | 30K views

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม

สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

- ประพจน์

- การเชื่อมประพจน์

- ตารางค่าความจริง

- สมมูล

- การทำประพจน์เป็นรูปอย่างง่าย

- สัจนิรันดร์

- การอ้างเหตุผล

- ตัวบ่งปริมาณ

- ประโยคเปิดสองตัวแปร

- นิเสธของตัวบ่งปริมาณ

 

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหา rath center http://rathcenter.com/

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.8K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.4K views
แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553 ชุดที่ 1
61.6K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2
22.5K views
คณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่6
40.7K views
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center
4.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.8K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย อัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยครูบอย
2.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ PAT 1 ปี 2553 ชุดที่ 1
61.6K views
ข้อสอบ O-NET ม. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2551 ชุดที่ 2
22.5K views
คณิตศาสตร์ ม.4 ชุดที่6
40.7K views
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ 2 ปี 2558 ชุดที่ 1 โดย Rath Center
4.5K views