ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง ทัศนะจากอินเดีย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
9K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์การเรียนรู้ ทัศนะจากอินเดีย

 

นำเรื่อง

ทัศนะจากอินเดีย เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ มุ่งให้เป็นเรื่องเล่าให้เพื่อนฟัง

 

ทัศนะจากอินเดีย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๐

            ๘ โมง นั่งรถไปชมแม่น้ำคงคา ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางชีวิตของชาวอินเดีย ริมแม่น้ำมีผู้คนจำนวนมาก ส่วนมากสวดมนต์และชำระล้างร่างกาย เพื่อล้างบาป  จากนั้นไปมูลนิธิคันธกุฎี ที่มีพระประธานเป็นพระญี่ปุ่นแบบมหายาน ด้านนอกเป็นสวนสาธารณะ ที่พระพุทธเจ้าเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ แล้วไปที่พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ มีโบราณวัตถุที่สำคัญคือเสาหินของพระเจ้าอโศก ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของอินเดีย

            ๑๑ โมง เดินทางกลับเมืองพาราณสี รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม เสร็จแล้วจึงบินไปศรีนาคาร์ รัฐมนตรีมารับที่สนามบิน มีกลุ่มเด็กประถมนำดอกไม้มาให้ พิธีต้อนรับของที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น  ผู้คนก็ดูเหมือนพวกตุรกีหรือแขกขาว โรงเรียนศาสนาของที่นี่สอนเป็นภาษาอังกฤษ  ส่วนโรงเรียนรัฐบาลสอนเป็นภาษากัศมีรีและอูรดู ฉันเข้าพักที่โรงแรม Centaur Lake View ที่สร้างยื่นเข้าไปในทะเลสาบ มองเห็นทะเลสาบทั้งสองด้าน

            เวลาทุ่มครึ่งไปรับประทานอาหารค่ำที่บ้าน Chief Minister ท่านชื่อฟารุค อับดุลลาห์ มีการจัดการแสดงต้อนรับ อาหารไม่เหมือนอาหารแขกที่เคยรับประทาน รู้สึกว่าเป็นอาหารมุสลิมจำพวกมีเนื้อสัตว์มาก รับประทานอาหารเสร็จเขาพาฉันไปดูรูปสถานที่ต่าง ๆ ในแคชเมียร์ที่น่าไปเที่ยว ก่อนกลับ เขาเรียกลูก ๆ ทุกคนมาสวัสดีฉันอีกครั้ง 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงบันทึกเรื่องราวขณะเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

 

ศัพท์น่ารู้

พระอังคุฏฐ์                    นิ้วหัวแม่มือ

มหาภิเนษกรมณ์              การเสด็จออกบรรพชาของพระพุทธเจ้า                                                                  

อริยสัจสี่                        ความจริงอันประเสริฐ มี ๔ ข้อ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ผู้แต่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สาระน่ารู้

ความเชื่อของชาวอินเดีย นับถือศาสนาฮินดูและเทพเจ้าหลายองค์  เชื่อว่าการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาช่วยล้างบาป

ส่าหรี โธติ และติกะ ส่าหรีเป็นผ้าที่สตรีอินเดียใช้พันร่างกาย โธติ คือ เครื่องแต่งกายผู้ชาย  ลักษณะเด่นของสตรีชาวอินเดีย คือ จุดแดงบนหน้าผาก เรียกว่า “ติกะ” “ติลก” หรือ “บินดี” หมายถึง เลือด เป็นขุมแห่งชีวิต พลังงาน

อาหารการกิน ส่วนประกอบหลักของอาหารอินเดีย คือ เครื่องเทศ และสมุนไพร

แนวทางในการพิจารณาวรรณกรรม

เนื้อเรื่อง

บันทึกของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเยือนประเทศอินเดีย

ศิลปะการประพันธ์

สารคดีที่มีทำนองแต่งเป็นบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ใช้ภาษาแบบบรรยายโวหาร

ข้อคิด คติคำสอน ความจรรโลงใจ

ผู้แต่งมีพระราชวิจารณ์บางเรื่องเกี่ยวกับอินเดียไว้อย่างละเอียด มีแง่คิด

การนำไปใช้ในชีวิตจริง

เป็นแบบอย่างในการบันทึกประจำวัน 

 

คำสำคัญ ทัศนะจากอินเดีย

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
22.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
13.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน
96.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง การตีความร้อยกรอง
26.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
70.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 5
67.5K views