ภาษาไทย ป. 5 เรื่อง การเล่านิทาน ประโยคและส่วนประกอบของประโยค การสรุปความ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
5.1K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์ สืบสานนิทานไทย

 

การเล่านิทาน มีจุดประสงค์เพื่อให้ความบันเทิง และให้ข้อคิดสอนใจ

หลักในการเล่านิทานมีดังนี้

            ๑. เตรียมนิทานสำหรับเล่า โดยอาจคิดขึ้นเองหรืออ่านจากหนังสือ

            ๒. จัดทำหัวข้อเรื่องตามความสำคัญจากต้นจนจบ

            ๓. ฝึกซ้อมเล่าเรื่อง โดยท่องจำหัวข้อเรื่อง

            ๔. ใช้ถ้อยคำในการเล่าให้เหมาะสม

            ๕. ใช้น้ำเสียงหรือเลียนแบบตัวละครให้เหมาะสม

            ๖. แสดงท่าทางประกอบอย่างสมจริงเพื่อความสนุกสนาน

            ๗. ลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน

            ๘. เล่าด้วยภาษาพูด

ประเภทของนิทาน แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ นิทานประจำถิ่น นิทานชีวิต นิทานสอนใจ นิทานมหัศจรรย์

 

ชนิดของคำ

คำอุทาน เป็นคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด

 

ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

ประโยค คือ คำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียงกันและมีใจความสมบูรณ์ ประโยคประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน คือ

ภาคประธาน และ  ภาคแสดง  

            ภาคแสดงแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ

            ๑) กริยาที่ไม่ต้องการกรรม เรียกว่า อกรรมกริยา

            ๒) กริยาที่ต้องการกรรมมารับ จึงจะมีใจความสมบูรณ์ เรียกว่า สกรรมกริยา

 

การสรุปความ คือ การนำใจความสำคัญที่ได้จากการฟังหรือการอ่านมาเขียนสรุปเป็นข้อความสั้นๆ 

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มักเขียนผิด
25K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 28
38.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 27
27.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 1
114.3K views