ติว GAT/PAT Admissions Skill Up : GAT ภาษาอังกฤษ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
23 ม.ค. 61
 | 38.3K views

ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3

วิชา GAT ภาษาอังกฤษ โดย พี่กิ๊บ วลีรัตน์ หาญเมธีคุณา

 

กิจกรรม Admissions Skill Up by TruePlookpanya อัพสกิลโค้งสุดท้ายก่อนสอบจริง วิชา GAT, PAT 1 และ PAT 2 วัดความรู้ฝึกทำโจทย์ในสนามสอบจำลอง Sim Test พร้อมติวและเฉลยข้อสอบกับติวเตอร์ชื่อดัง

 

ดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลย GAT, PAT 1, PAT 2 กิจกรรม Admissions Skill Up 
เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ปี 2560 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
5K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
1.6K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่6
208 views
แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่11
409 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2534) ชุดที่3
1.4K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่7
204 views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Unit of Language & Sentences
5K views
ภาษาต่างประเทศ
รวมวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบ
1.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2543) ชุดที่6
208 views
แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่11
409 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2534) ชุดที่3
1.4K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่7
204 views